Jana Mračková Vildumetzová
ANO

Jana Mračková Vildumetzová

Na ministerstvu zdravotnictví se pod vedením @vlvalek zastavil čas. Očkování prvními dávkami se téměř zastavilo. Zatímco poslední týden pod vedením @adamvojtechano si každý den přišlo v průměru pro první dávku přes 12 tisíc lidí, tak dnes jsou to už 3,5 tisíce denně.
Twitter, 17. ledna 2022
Zdravotnictví,
Koronavirus,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Poslankyně nadsazuje počty podaných prvních dávek za končícího ministra Vojtěcha více než dvojnásobně. Prvních dávek postupně ubývalo už za Vojtěchova úřadování a od té doby se průměr snížil z 5 na 4 tisíce denně.

Plné odůvodnění

Ověřit první část tweetu, tedy zda opravdu umí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zastavit na pracovišti čas, samozřejmě nedokážeme. Naše hodnocení se tedy vztahuje jen k uváděným číslům o počtech očkovaných.

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová ve svém tweetu uvádí srovnání aktuální situace se situací v posledním týdnu, kdy byl ve funkci ministra zdravotnictví (v demisi) Adam Vojtěch. Ten opustil ministerský post 17. prosince 2021. Týden, na který tweet odkazuje, je tedy týden od soboty 11. do pátku 17. prosince 2021. Podle statistik Ministerstva zdravotnictví bylo za toto období podáno celkem 36 962 prvních dávek očkování proti onemocnění covid-19. Jedná se tak v průměru o 5 280 lidí za jeden den. Pro úplnost doplňme, že vycházíme z dat zveřejněných k 19. lednu 2022, Ministerstvo zdravotnictví své statistiky postupně doplňuje a nyní dostupná data se tak mohou mírně lišit.

Co se týče počtu podaných prvních dávek za působení ministra Vlastimila Válka, zaměříme se na týden před zveřejněním tweetu poslankyně Mračkové Vildumetzové, tedy na 10. až 16. ledna 2022. Za toto období bylo podáno celkem 29 436 prvních dávek očkování, což je průměrně 4 205 za den.

V tento týden bylo tedy v porovnání se zmíněným prosincovým týdnem aplikováno méně prvních dávek, rozdíl však činil průměrně 1 075 očkovaných osob za den. Počty uváděné poslankyní Janou Mračkovou Vildumetzovou jsou proto mylné, především odchylka u dat za poslední týden ministra Vojtěcha ve funkci je velmi výrazná. V tweetu zmiňovaných 12 tisíc osob za den je číslo více než dvakrát vyšší, než jaké vyplývá ze statistik Ministerstva zdravotnictví, tedy v průměru 5,28 tisíc za den. Výrok proto hodnotíme jako nepravdivý.

Pro doplnění ještě přikládáme graf, který zobrazuje počty podaných prvních dávek za jednotlivé dny. Graf zahrnuje období výkonu funkce Adama Vojtěcha a období výkonu funkce Vlastimila Válka, která jsou barevně rozlišena. Z těchto dat lze vidět, že počty prvních dávek začaly klesat již na konci listopadu, tedy v době, kdy byl v úřadu ještě Adam Vojtěch. Důvody této skutečnosti nicméně nejsou předmětem našeho hodnocení.

Výrok jsme zmínili

Jana Mračková Vildumetzová
Nepravda

Tweet – Jana Mračková Vildumetzová

Twitter, 17. ledna 2022

„Na ministerstvu zdravotnictví se pod vedením @vlvalek zastavil čas. Očkování prvními dávkami se téměř zastavilo. Zatímco poslední týden pod vedením @adamvojtechano si každý den přišlo v průměru pro první dávku přes 12 tisíc lidí, tak dnes jsou to už 3,5 tisíce denně.“