Marian Jurečka
KDU-ČSL

Marian Jurečka

(...) takzvaná mimořádná okamžitá pomoc, která by měla pokrývat ty extrémní situace, (...) by těmto lidem měla dokázat pomoci, aby tito lidé dokázali uhradit například jednorázově nějakou zvýšenou platbu, když třeba odcházeli od dodavatele poslední instance k nějakému už trvalému dodavateli.
Interview Plus, 17. ledna 2022
Sociální politika,
Energetika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Jedním z nástrojů Ministerstva práce a sociálních věcí pro pomoc lidem zasaženým růstem cen elektřiny a plynu je tzv. mimořádná okamžitá pomoc. Jejím účelem je mimo jiné žadatelům pomoci uhradit nedoplatky z období, kdy byli v režimu tzv. dodavatele poslední instance.

Plné odůvodnění

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí prostřednictvím Úřadu práce ČR několik způsobů pomoci při finanční tísni spojené s růstem cen energií. Jedním z nich je tzv. mimořádná okamžitá pomoc (MOP). Jedná se o jednorázovou dávku v hmotné nouzi, která může být použita na pomoc při úhradě nedoplatků za dané období v režimu DPI (dodavatel poslední instance). Zavedení tohoto typu MOP schválila v listopadu 2021 vláda Andreje Babiše.

Jednou z podmínek pro získání této jednorázové dávky za účelem zaplacení elektřiny a plynu je, aby žadatel již přešel od dodavatele poslední instance ke standardnímu dodavateli. 

Zároveň není možné MOP poskytnout na úhradu záloh za plyn a elektřinu, ale jedině na proplacení předloženého vyúčtování od dodavatele poslední instance. 

Dodejme také, že je možné zažádat o „klasickou“ MOP v případech, kdy například žadatele postihne vážná mimořádná událost, hrozí mu vážná újma na zdraví či musí vynaložit nezbytný jednorázový výdaj.

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů