Marian Jurečka
KDU-ČSL

Marian Jurečka

Tak o ty nástroje pomoci (kompenzace podnikatelům, pozn. Demagog.cz) se tady dělí dneska hlavně 3 ministerstva, to je Ministerstvo práce a sociálních věcí, za nás jsou to programy právě Antivirusu (...), a následně se dělíme ještě o ty nástroje pomoci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem financí, kde jsou ty ostatní nástroje pomoci podnikatelům a živnostníkům.
Interview Plus, 17. ledna 2022
Sociální politika,
Koronavirus,
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Současné státní kompenzační programy pro firmy a OSVČ poškozené pandemií covidu-19 jsou v gesci jak Ministerstva práce a sociálních věcí, tak Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Plné odůvodnění

Bývalá vláda představila během pandemie covidu-19 několik programů na pomoc zaměstnancům, firmám a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).

Co se týče nynějších kompenzačních programů, pod Ministerstvo práce a sociálních věcí spadají například programy Antivirus AAntivirus B. Účelem prvního z nich jsou kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci měli nařízenou karanténu nebo izolaci. U Antiviru B se pak jednalo o kompenzace firmám v případě, že musely omezit provoz kvůli významnému počtu zaměstnanců v karanténě, nebo například je-li z důvodu pandemie omezená poptávka po jejich službách či produktech.

Pro poškozené OSVČ, ale také pro společníky malých firem a osoby pracující na DPČ a DPP je zde program Kompenzační bonus, který spadá pod Ministerstvo financí.

gesci Ministerstva průmyslu a obchodu měly být například dotační program COVID 2021 a program COVID Nepokryté náklady, určené pro firmy s významným poklesem tržeb. Přestože byly již připravené, vláda nakonec rozhodla, že je opětovně nespustí.

Doplňme, že v současné době také fungují některé programy, jejichž účelem je primárně poskytnout podnikatelům záruky za úvěry, nejedná se nicméně o klasické kompenzace. Zmínit můžeme např. záruční program COVID Sport spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. V jeho gesci byl také nedávno ukončený záruční program COVID Záruka CK pro cestovní kanceláře, na který navázal program Záruka CK Ministerstva pro místní rozvoj.

Z výše uvedených informací vyplývá, že kompenzační programy se skutečně dělí především mezi tři zmíněná ministerstva. Výrok Mariana Jurečky proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů