Marian Jurečka
KDU-ČSL

Marian Jurečka

Tak o ty nástroje pomoci (kompenzace podnikatelům, pozn. Demagog.cz) se tady dělí dneska hlavně 3 ministerstva, to je Ministerstvo práce a sociálních věcí, za nás jsou to programy právě Antivirusu (...), a následně se dělíme ještě o ty nástroje pomoci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem financí, kde jsou ty ostatní nástroje pomoci podnikatelům a živnostníkům.
Interview Plus, 17. ledna 2022
Sociální politika,
Koronavirus,
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Současné státní kompenzační programy pro firmy a OSVČ poškozené pandemií covidu-19 jsou v gesci jak Ministerstva práce a sociálních věcí, tak Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Plné odůvodnění

Bývalá vláda představila během pandemie covidu-19 několik programů na pomoc zaměstnancům, firmám a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).

Co se týče nynějších kompenzačních programů, pod Ministerstvo práce a sociálních věcí spadají například programy Antivirus AAntivirus B. Účelem prvního z nich jsou kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci měli nařízenou karanténu nebo izolaci. U Antiviru B se pak jednalo o kompenzace firmám v případě, že musely omezit provoz kvůli významnému počtu zaměstnanců v karanténě, nebo například je-li z důvodu pandemie omezená poptávka po jejich službách či produktech.

Pro poškozené OSVČ, ale také pro společníky malých firem a osoby pracující na DPČ a DPP je zde program Kompenzační bonus, který spadá pod Ministerstvo financí.

gesci Ministerstva průmyslu a obchodu měly být například dotační program COVID 2021 a program COVID Nepokryté náklady, určené pro firmy s významným poklesem tržeb. Přestože byly již připravené, vláda nakonec rozhodla, že je opětovně nespustí.

Doplňme, že v současné době také fungují některé programy, jejichž účelem je primárně poskytnout podnikatelům záruky za úvěry, nejedná se nicméně o klasické kompenzace. Zmínit můžeme např. záruční program COVID Sport spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. V jeho gesci byl také nedávno ukončený záruční program COVID Záruka CK pro cestovní kanceláře, na který navázal program Záruka CK Ministerstva pro místní rozvoj.

Z výše uvedených informací vyplývá, že kompenzační programy se skutečně dělí především mezi tři zmíněná ministerstva. Výrok Mariana Jurečky proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili