Jana Černochová
ODS

Jana Černochová

Německo tam (ve výdajích na obranu, pozn. Demagog.cz) má část dopravní infrastruktury použitelnou při přesunech armád, odpočívadla.
Deník N, 24. ledna 2022
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

Okruh výdajů, které státy NATO započítávají do výdajů na obranu, se mezi jednotlivými spojenci liší. Zda do těchto výdajů započítává Německo i výdaje na výstavbu dopravní infrastruktury, se nám nepodařilo zjistit.

Plné odůvodnění

Jana Černochová svůj výrok uvedla v souvislosti se závazkem vynakládat na obranu 2 % HDP. Tento závazek je pak součástí programového prohlášení vlády, členské státy NATO se na zmíněné 2% hranici dohodly již v roce 2006. Ministryně Černochová poukazuje na to, že Česko do svých výdajů na obranu nezapočítává některé položky, přestože by pro účely navýšení podílu na HDP mohlo. Jako příklad opačného přístupu pak uvádí Německo, které se podle ní díky započítání dodatečných položek mezi obranné výdaje může snáz přiblížit hranici 2 %.

NATO za obranné výdaje považuje (.pdf, str. 1) „platby státu, skutečné či plánované, v průběhu fiskálního roku, které slouží k zajištění potřeb ozbrojených sil státu, spojenců či Aliance“. Tato definice je poměrně obecná, a tak dochází nejednotnému započítávání výdajů mezi členskými státy. Často používaný ukazatel výdajů na obranu ku HDP tak nemusí v mezinárodním srovnání plně odrážet plnění spojeneckých závazků.

Jak k výpočtu obranných výdajů přistupuje Německo, se nám však z veřejně dostupných zdrojů nepodařilo zjistit. Narazili jsme na dva články z let 20182019, ze kterých vyplývá, že se v Německu o možnosti započítávání výdajů na dopravní infrastrukturu mezi obranné výdaje diskutovalo. Jestli k tomu ale nakonec Německo přistoupilo, nevíme.

Obrátili jsme se proto s dotazem na německé ministerstvo obrany, armádu a také bruselské zastoupení Německa u NATO. Zatím jsme však nedostali žádnou odpověď, a výrok Jany Černochové proto hodnotíme jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Minulé a budoucí armádní zakázky

Deník N, 24. ledna 2022

Výroky Jany Černochové o armádních zakázkách jsme analyzovali již mnohokrát, tentokrát však poprvé jako výroky ministryně obrany. Pro Deník N Černochová mluvila o nákupu techniky za jejích předchůdců na ministerstvu i plánované...