Jan Bartošek
KDU-ČSL

Jan Bartošek

Branná povinnost v ústavě zůstala.
ČT24, 8. března 2022
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Branná povinnost je zakotvena v ústavním pořádku České republiky. Podle branného zákona je tak i nadále každý občan ČR splňující stanovené podmínky povinen plnit úkoly ozbrojených složek státu.

Plné odůvodnění

Branná povinnost v České republice je povinnost občana plnit úkoly ozbrojených složek státu, a to včetně podrobení se odvodnímu řízení, vykonávání vojenské činné služby či plnění jiných úkolů. Tato povinnost vychází ze zákona č. 585/2004 Sb. (tzv. branný zákon). Vztahuje se na všechny občany státu starší 18 let a zaniká dnem dosáhnutí 60 let či z jiných důvodů taxativně vymezených v § 7 výše zmíněného zákona (např. pozbytí státního občanství, zbavení svéprávnosti apod.).

Branná povinnost není zakotvena v Ústavě ČR ve smyslu ústavního zákona č. 1/1993 Sb., nicméně je zmiňována v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a tudíž je součástí ústavního pořádku České republiky. Výrok Jana Bartoška tedy hodnotíme jako pravdivý. 

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Jan Bartošek o obraně Ukrajiny a Česka

ČT24, 8. března 2022

Místopředseda Poslanecké sněmovny byl hostem vysílání ČT24, kde mluvil o nedávných útocích Ruska na ukrajinské civilisty i o narušení vzdušného prostoru Švédska. V naší analýze se však dočtete také něco o obraně Česka, respekti...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů