Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

U nás ten plyn tvoří do 8 % toho energetického mixu.
Ptám se já, 22. března 2022
Energetika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podle dat Energetického regulačního úřadu za rok 2021 dosáhl poměr elektrické energie vyrobené ze zemního plynu 8,26 % z celkového množství elektřiny vyrobené v ČR.

Plné odůvodnění

V energetickém mixu České republiky tvoří podíl energie vyrobené ze zemního plynu dlouhodobě přibližně 6 až 8 %. Podle přehledu státní společnosti OTE za roky 2013–2020 podíl zemního plynu v roce 2019 odpovídal 7,74 %, v roce 2020 se nicméně zvýšil a činil již 9,61 %.

Mezi daty OTE ani Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se nám nepodařilo dohledat souhrnný podíl pro zemní plyn za rok 2021, v rámci našeho ověření jsme proto vycházeli z informací, které obsahují čtvrtletní zprávy ERÚ. Při výpočtu jsme sečetli množství elektřiny vyrobené ze zemního plynu, který se dle ERÚ (.pdf, str. 9–10) využívá v parních, paroplynových a plynových a spalovacích elektrárnách. 

Podle těchto dat tak v roce 2021 poměr plynu na celkovém množství vyrobené energie osmiprocentní hranici mírně překročil, přesněji se jednalo o hodnotu 8,26 %. Petr Fiala tedy uvádí ne zcela přesné číslo, stále se nicméně pohybuje v rámci naší 10% tolerance. Z těchto důvodů výrok hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili