Ivan Bartoš
Piráti

Ivan Bartoš

Už před válkou na našem území žilo a pracovalo 200 tisíc lidí z Ukrajiny.
Info.cz, 28. března 2022
Invaze na Ukrajinu,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Na konci roku 2021 mělo trvalý či jiný pobyt na území ČR téměř 197 tisíc Ukrajinců. Podle dat ČSÚ jich na konci roku 2020 v ČR pracovalo téměř 184 tisíc.

Plné odůvodnění

Na začátek uveďme, že Ukrajinci tvoří největší skupinu pracovních migrantů v Evropské unii. Nejvíce Ukrajinců v zemích EU pracuje (.pdf, str. 11) v Polsku, Itálii a také právě v České republice.

Podle posledních dostupných dat Českého statistického úřadu bylo v České republice k 31. prosinci 2020 zaměstnáno 741 967 cizinců, z toho 183 623 Ukrajinců. Ukrajinci jsou tak po Slovácích druhou nejpočetnější skupinou zahraničních pracovníků v ČR.

Tyto údaje nicméně zahrnují pouze legálně pracující. Co se týče nelegálně pracujících cizinců, podle roční souhrnné zprávy (.pdf, str. 32) Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) se jejich počty pohybují v jednotkách tisíc ročně. Kontroly SÚIP v roce 2020 odhalily 2 554 nelegálně pracujících cizinců, z nichž většina (konkrétně 1 999) pocházela z Ukrajiny (str. 34). Počet nelegálně pracujících Ukrajinců, které kontroly SÚIP neodhalily, však pochopitelně není znám a ani obdobné odhady se nám nepodařilo dohledat.

Podle dat (.pdf) Ředitelství služby cizinecké policie pak mělo na konci roku 2021 trvalý či jiný typ pobytu na území ČR celkem 196 875 Ukrajinců.

Poslední dostupné údaje tedy ukazují, že za rok 2020 bylo na území ČR zaznamenáno více než 185 tisíc (legálně i nelegálně) pracujících Ukrajinců. Trvalý či jiný pobyt jich pak konci roku 2021 mělo téměř 197 tisíc. Obě tato čísla spadají do námi tolerované 10% odchylky, a výrok Ivana Bartoše proto hodnotíme jako pravdivý. 

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Ukrajinští uprchlíci v Česku

Info.cz, 28. března 2022

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v rozhovoru pro Info.cz mluvil o pomoci ukrajinským uprchlíkům. V naší analýze jeho výroků se tak mj. dozvíte, kolikátý den po začátku války vláda přišla s plánem na začlenění uprchlíků. Ře...