Marian Jurečka
KDU-ČSL

Marian Jurečka

Inflace opravdu roste, rostou i průměrné mzdy v privátním sektoru.
Deník N, 16. května 2022
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Míra inflace od poloviny roku 2021 meziročně roste, v dubnu odpovídala 14,2 %. Roste i průměrná mzda v privátním sektoru, dle posledních dostupných dat ve 4. čtvrtletí roku 2021 činila průměrná mzda téměř 42 tisíc korun, tedy o dva tisíce více než na konci roku 2020.

Plné odůvodnění

Marian Jurečka zmiňuje rostoucí inflaci a rostoucí průměrné mzdy ve své odpovědi na otázku, která se týkala zvyšování minimální mzdy. Požadavek odborů, aby vláda navýšila minimální mzdu ještě letos, je podle Jurečky do určité míry oprávněný právě kvůli míře inflace a rostoucím mzdám v soukromé sféře.

Zaměřme se nejdříve na inflaci. Index spotřebitelských cen, který vyjadřuje změnu cen tzv. spotřebního koše, tedy výrobků a služeb spotřebovávaných průměrnou českou domácností, zaznamenal v poslední době skutečně poměrně výrazný nárůst. Zatímco v jednotlivých měsících let 2018 až 2020 nepřekročila takto vyjádřená míra inflace v meziročním srovnání 3,7 %, na konci roku 2021 se blížila k 7 %. V únoru už se jednalo o dvouciferné číslo. „V dubnu 2022 vzrostly ceny zboží a služeb, které spotřebovává průměrná česká domácnost, o 14,2 % v porovnání se stejným měsícem v roce 2021,“ uvádí k tomu Česká národní banka. 

Ve druhé části výroku mluví Marian Jurečka o průměrné mzdě v soukromém sektoru. Data o její výši pravidelně zveřejňuje Informační systém o průměrném výdělku (ISPV). Podle posledních dostupných výsledků statistického šetření ISPV za rok 2021 (.xlsx) průměrná mzda v privátní sféře skutečně v minulých letech rostla. Zatímco na konci roku 2020 odpovídala necelým 40 tisícům Kč, v posledním čtvrtletí roku 2021 se jednalo o téměř 42 tisíc Kč. 

Dodejme, že pokud bychom se zaměřili na celý rok 2021, činila by průměrná mzda v privátním sektoru 39 877 Kč (.xlsx). O rok dříve to bylo 37 789 Kč. Průměrná mzda tak i v tomto srovnání vzrostla o přibližně 2 tisíce korun, tedy o 5,5 %. Vezmeme-li v úvahu, že míra inflace v roce 2021 činila 3,8 %, reálně se průměrná mzda v minulém roce zvýšila o 1,7 %.

Z výše uvedených dat tedy skutečně vyplývá, že míra inflace i výše průměrných mezd v soukromé sféře roste. Výrok Mariana Jurečky proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Vládní pomoc rodinám

Deník N, 16. května 2022

Marian Jurečka v obsáhlém rozhovoru pro Deník N mluvil o vládní pomoci rodinám, mj. o plánovaném příspěvku 5 tisíc Kč. V naší analýze se tak můžete podívat i na to, jak ministra na tiskové konferenci „vypekl“ premiér Fiala a Ju...