Zdeněk Hřib
Piráti

Zdeněk Hřib

V dokumentu s názvem koncepce rozvoje cyklodopravy, který byl schválen už v roce 2010 za tehdejšího primátora Pavla Béma z ODS, je hlavním cílem zvýšit přepravu cestujících na kole v Praze na pět až sedm procent celkové přepravní kapacity v létě a na dvě až tři procenta v zimě. Podle koncepce toho mělo být dosaženo do roku 2020.
E15, 5. září 2022
Doprava,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Koncepce rozvoje cyklodopravy do roku 2020 byla schválena v říjnu roku 2010 za tehdy končícího primátora Pavla Béma. Dokument stanovuje 3 hlavní cíle, mezi které skutečně patří zvýšit přepravu cestujících na kolech na 5–7 % celkové přepravní kapacity v létě a na 2–3 % v zimě.

Plné odůvodnění

Koncepci rozvoje cyklodopravy do roku 2020 schválila Rada hlavního města Prahy 26. října 2010 (.pdf, str. 1). Dokument (.pdf, str. 3–4) tehdy stanovil 3 hlavní cíle:

  • Zvýšit přepravu cestujících na kole v Praze „na 5–7 % celkové přepravní kapacity v létě a na 2–3 % celkové přepravní kapacity v zimě“.
  • Integrovat dopravní cyklistiku jako „rovnoprávný a pro město výhodný druh dopravy“ do dopravního prostředí města a do urbanisticko-komunikačních plánů, studií a projektů.
  • Připravit a iniciovat takové změny zákonů, vyhlášek, norem a předpisů, „které poskytnou cyklistům v Praze maximální uživatelské bezpečí a zvýší vlídnost dopravního prostředí města“.

Podle dokumentu se Koncepce snažila stanovit podmínky, cíle a opatření nutné k úspěšnému rozvoji pražské dopravní a rekreační cyklistiky v období let 2010 až 2020 (.pdf, str. 2). Pavel Bém byl ve funkci primátora hlavního města od 28. listopadu 2002 do konce listopadu 2010, tedy i v době schválení zmiňované Koncepce. Výrok Zdeňka Hřiba proto hodnotíme jako pravdivý.

Pro úplnost doplňme, že podle posledních dostupných dat (.pdf, str. 6, 19) v roce 2021 cyklistická doprava v Praze tvořila přibližně 1 % veškeré dopravy v hlavním městě.

Výrok jsme zmínili