Jiří Dušek

Jiří Dušek

Já jsem členem Výboru pro záležitosti Evropské unie a vím, že na naše vyjádření, konkrétně na má doporučení, Evropská komise musela nějakým způsobem reagovat.
Předvolební debata Českého rozhlasu, 27. září 2022
Evropská unie,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Senátor Dušek je skutečně místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie, který se zabývá unijními dokumenty. Evropská komise přitom pravidelně reaguje na některá usnesení Senátu, a to i na ty, která vzešla z Duškova doporučení coby zpravodaje daných tisků.

Plné odůvodnění

Jiří Dušek, který nyní obhajuje svůj senátorský mandát ve volebním obvodu Brno-město, byl do Horní komory zvolen v roce 2016 jako nestraník za hnutí ANO.

Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR má osm členů a Jiří Dušek je jedním z jeho místopředsedů. Tento výbor a Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jsou pověřenými orgány, které se zabývají evropskými legislativními návrhy či jinými unijními dokumenty. Výbor může takové dokumenty vzít na vědomí (tzn. že nebudou projednány plénem Senátu), anebo může přijmout usnesení, ve kterém k návrhu vyjádří svůj postoj a plénu Senátu jej doporučí k přijetí.

Přijatý postoj Senátu následně bere v potaz vláda při vyjednávání ministrů v Radě EU, která je orgánem reprezentujícím zájmy členských států. Prostřednictvím usnesení pléna navíc Senát běžně komunikuje s Evropskou komisí – ta totiž vydává reakce na senátní usnesení. Reakce Evropské Komise (EK) jsou dostupné jak na stránkách Senátu, tak i na webu samotné EK.

Na nadcházejících příkladech lze vidět, že Evropská komise na Duškova doporučení skutečně musela reagovat. Senátor Dušek byl v rámci svého výboru zpravodajem tisku „Návrh doporučení Rady o budování mostů pro účinnou evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání“ tisku „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropské strategii pro univerzity“.

O těchto dokumentech se hlasovalo (.doc, str. 8–9) na zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie 31. března 2022 ve sloučené rozpravě. Zpravodaj Jiří Dušek během zasedání přednesl svoji zpravodajskou zprávu a předložil návrh, který doporučil projednání tisku na senátní schůzi. Výbor následně Duškův návrh přijal.

Senát poté zařadil tento tisk na svou 24. schůziprojednal jej 6. dubna letošního roku, kde se k němu svým usnesením vyjádřil. Evropská komise zaslala předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi svou reakci (.pdf) 13. července, ve které na senátní usnesení reagovala.

Stejná situace nastala (.doc, str. 4–6) například také u tisku „Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů“, u kterého byl senátor Dušek rovněž zpravodajem a EK na senátní stanovisko také odpověděla (.pdf). Jiří Dušek tedy správně uvádí, že na jeho doporučení v rámci Výboru pro záležitosti Evropské unie Evropská komise reagovala, a výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Senátní duel: Jiří Dušek a Petr Vokřál

Předvolební debata Českého rozhlasu, 27. září 2022

Do druhého kola senátních voleb v Brně postoupil nynější senátor Jiří Dušek spolu s bývalým primátorem města Petrem Vokřálem. Ani tento rozhlasový duel nám neunikl, a nyní vám tak přinášíme analýzu jejich faktických výroků z ce...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů