Jan Hrnčíř
SPD

Jan Hrnčíř

Česká republika je nejrychleji se zadlužující zemí ze všech států Evropské unie v tuto chvíli.
20 minut Radiožurnálu, 17. října 2022
Evropská unie,
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Podle nejnovějších dat Eurostatu dostupných v době výroku se míra zadlužení ČR v prvním čtvrtletí 2022 meziročně snížila. Mezičtvrtletně zadlužení ČR rostlo, ale až 6. nejvyšším tempem v EU. Nejrychleji se zadlužující zemí není ČR ani podle později zveřejněných dat za 2. kvartál.

Plné odůvodnění

Souhrnné údaje o vývoji zadlužení států Evropské unie pravidelně zveřejňuje statistický úřad Evropské unie Eurostat. Ten naposledy zveřejnil (.pdf) svou čtvrtletní zprávu 21. července 2022. Zadlužení České republiky činilo (.pdf, str. 5) v prvním kvartále letošního roku 42,8 % HDP naší země, zatímco o rok dříve byl dluh na úrovni 43,9 % HDP. Celkově tedy Česko meziročně snížilo míru zadlužení o 1,1 p. b. Jak nám ukazuje graf níže, svůj dluh v meziročním srovnání zvýšily Malta, Rumunsko a Slovensko, všechny ostatní státy svůj dluh snižovaly, a to vyšším tempem než Česko.

Podle nejnovějších dostupných dat se tedy Česká republika v meziročním srovnání nezadlužuje nejrychleji z EU, naopak míru svého zadlužení snižuje.

Pokud bychom se zaměřili na mezičtvrtletní srovnání, Česko je dle nejnovějších dat až na 6. místě, přičemž míra zadlužení se mezi 4. čtvrtletím minulého roku a prvním čtvrtletím roku 2022 zvýšila o 0,8 p. b.

Jediný údaj, kde jsme ČR nalezli na posledním místě v EU, pochází ze starších dat Eurostatu, zveřejněných (.pdf) v dubnu 2022, a zachycuje meziroční srovnání 4. čtvrtletí let 2020 a 2021. V tomto srovnání se Česko skutečně umístilo na první příčce v tempu zadlužování. Jan Hrnčíř ve svém výroku nicméně ani nenaznačuje, že vychází z těchto starších údajů.

Na základě aktuálních dat Eurostatu tedy Česko není nejrychleji se zadlužující zemí Evropské unie. V meziročním srovnání míra zadlužení Česka v prvním kvartále letošního roku poklesla a v mezičtvrtletním srovnání vzrostla o 0,8. p. b., což představuje až 6. nejrychlejší zadlužování v EU. Výrok Jana Hrnčíře proto hodnotíme jako nepravdivý.

Doplňme, že Eurostat zveřejnil (.pdf) 21. října 2022, tedy 4 dny poté, co Jan Hrnčíř mluvil o Česku jako o nejrychleji se zadlužující zemi, nová data za 2. čtvrtletí letošního roku. Ani ve druhém čtvrtletí se ale Česko nedostalo na první příčku v tempu zadlužování: v meziročním srovnání (str. 3) jej předstihlo Rumunsko a v mezičtvrtletním srovnání (str. 2) Lucembursko.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Rozpočet pohledem SPD

20 minut Radiožurnálu, 17. října 2022

Poslanecká sněmovna se v průběhu října začala jako již tradičně zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok, letos si to ale poslanci zpestřili také novelou rozpočtu letošního. O obou návrzích mluvil ve 20 minutách Radiožur...