Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Vláda může (dle zákona bez předchozího souhlasu Parlamentu, pozn. Demagog.cz) rozhodnout o vyslání vojáků na nějaký pobyt v nějaké zemi.
CNN Prima News, 25. ledna 2023
Obrana, bezpečnost, vnitro,
Prezidentské volby 2023,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Ústava umožňuje vládě bez předchozího souhlasu Parlamentu rozhodnout o vyslání českých vojáků na cizí území, konkrétně na dobu max. 60 dní. Tuto pravomoc má vláda v případě, že se jedná o plnění mezinárodních smluv o společné obraně, mírové operace a záchranné práce.

Plné odůvodnění

Andrej Babiš v debatě reaguje na otázku (video, čas 24:03) moderátorky, jestli by podpořil vládní návrh na změnu Ústavy, podle níž by vláda mohla vyslat vojáky do zahraničí „například k záchraně českých občanů“ bez předchozího souhlasu Parlamentu (.pdf, str. 1). Předseda hnutí ANO ve své odpovědi moderátorku doplňuje a říká, že zákon už nyní obsahuje ustanovení, že vláda „může rozhodnout o vyslání vojáků na nějaký pobyt v nějaké zemi“.

Podle současného znění Ústavy může vláda bez předchozího souhlasu rozhodnout o vyslání českých vojáků do zahraničí na dobu 60 dní, a to ve třech vymezených případech: při „plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,“ při účasti na mírových operacích a při záchranných pracích po živelních pohromách nebo průmyslových a ekologických haváriích. 

Z výše uvedených důvodů výrok hodnotíme jako pravdivý. Pro úplnost nicméně doplňme, že vláda má podle zákona zároveň povinnost neprodleně informovat Sněmovnu a Senát, které rozhodnutí vlády mohou následně zrušit. K tomu přitom stačí „nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezidentské finále

CNN Prima News, 25. ledna 2023

Andrej Babiš před druhým kolem ve veřejném prostoru rozdmýchal téma strachu z války, což bylo i tématem první části jeho duelu s Petrem Pavlem na CNN Prima NEWS. V naší poslední předvolební analýze se tak můžete v rámci Demagog...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů