Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

Tam (na MPSV, pozn. Demagog.cz) pod vedením Mariana Jurečky opravdu došlo k řadě úprav směrem k elektronizaci a k tomu, že se minimálně pro lidi zjednodušily žádosti o sociální dávky.
Seznam Zprávy, 2. března 2023
Sociální politika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Ke zjednodušení žádostí o sociální dávky došlo díky přijetí zákona č. 203/2022 Sb., který připravilo MPSV pod vedením Mariana Jurečky. Pomocí zjednodušeného online formuláře lze od července 2022 žádat např. o příspěvek na bydlení či rodičovský příspěvek.

Plné odůvodnění

Vláda Petra Fialy v původním programovém prohlášení z ledna 2022 (.pdf) v části věnované sociálním službám uvedla, že zajistí „propojenost resortních úřadů, online podávání žádostí a uveřejnění informací o systému pomoci a dostupnosti služeb, podpory a dávek“. Dále se také vláda zavázala zrychlit digitalizaci a zjednodušit „administrativu, včetně online formy a důsledné kontroly“ (.pdf, str. 13–14).

V květnu 2022 vláda spustila informační web Deštník proti drahotě, kde shrnuje pomoc státu jednotlivým skupinám obyvatel. Jak název webu napovídá, jde především o reakci na růst cen. Jsou zde vysvětleny jednotlivé příspěvky, kdo na ně má nárok, co musí doložit a jak o ně zažádat. Pokud je žádost možné podat online, stránka rovnou poskytuje odkaz k podání této žádosti.

Fialův kabinet 3. června 2022 předložil Poslanecké sněmovně novelu zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi (.pdf, str. 1), kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pod vedením Mariana Jurečky. Tento návrh měl za cíl zjednodušit podávání žádostí o sociální dávky, hlavně o příspěvek na bydlení, který byl předtím pro svou složitost kritizován

Novela například navrhla (.pdf, str. 10) snížit „administrativní zatížení” žadatelů, aby nově nemuseli dokládat náklady na bydlení a příjmy domácnosti vždy každé čtvrtletí, ale jen jednou za půl roku. Novela také počítala s tím (.pdf, str. 11, 19–24), že občané při prokazování nároku na dávky nebudou muset k žádostem přikládat originální dokumenty, ale jen jejich prosté kopie. To mělo zjednodušit především podávání elektronických žádostí.

Parlament novelu schválil v červnu 2022 a po podpisu prezidenta byla 30. června 2022 vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 203/2022 Sb. Podle dat MPSV příjemců příspěvku na bydlení výrazněji přibylo, zvýšila se také průměrná částka vyplacená měsíčně domácnostem.

Prostřednictvím zjednodušeného online formuláře mohou lidé žádat o příspěvek na bydlení od července 2022. Od srpna loňského roku mohou občané žádat elektronicky např. o rodičovský příspěvek, od září i o přídavek na dítě. K podání žadatelé musí použít některou z forem elektronické identity občana, například datovou schránku, bankovní identitu (ověření totožnosti přihlášením do internetového bankovnictví) či občanský průkaz s elektronickým čipem.

Pro úplnost je vhodné dodat, že možnost komunikovat se státní správou prostřednictvím bankovní identity byla zavedena v lednu 2021, tedy ještě za druhé vlády Andreje Babiše. Během ní také došlo ke zjednodušení žádostí o některé sociální dávky také kvůli pandemii covidu-19, a to hned třikrát – v březnu/dubnu 2020 (zákon č. 160/2020 Sb.), v říjnu 2020 (zákon č. 437/2020 Sb.) a v březnu 2021 (zákon č. 136/2021 Sb.). Zjednodušení spočívala v tom, že rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nemusely pro nárok na výplatu v dalším čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení v uběhlých třech měsících. Tato opatření měla však vždy dočasnou povahu – vztahovala se pouze na následující čtvrtletí. 

Závěr

Od prosince 2021, kdy se stal ministrem práce a sociálních věcí Marian Jurečka, tedy skutečně došlo k některým úpravám pravidel podávání žádostí o sociální dávky, které vedly ke zjednodušení administrativy. Při prokazování nároku na dávky už občané například nemusí dokládat originální dokumenty, ale jen jejich kopie. V průběhu roku 2022 byla zavedena možnost online podávání žádostí např. v případě příspěvku na bydlení, rodičovského příspěvku či přídavku na dítě. Výrok z těchto důvodů hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Změna důchodů před nárazem do zdi

Seznam Zprávy, 2. března 2023

Vládě se i přes opoziční obstrukce ve Sněmovně podařilo prosadit snížení červnové valorizace důchodů, v naší analýze rozhovoru Seznam Zpráv s Petrem Fialou se ale vrátíme k tomu, proč vláda k tomuto kroku vůbec přistoupila. Doz...