Jan Zahradil
ODS

Jan Zahradil

V našem trestním řádu jsou paragrafy, které umožňují stíhat šíření nenávisti proti skupině osob například na základě jejich etnického původu.
Pro a proti, 11. října 2023
Právní stát,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Trestní zákoník, nikoli trestní řád, stanovuje trest za podněcování nenávisti vůči skupinám osob mj. na základě jejich rasy či etnické příslušnosti. Spáchat takový trestný čin je možné také aktivitou na sociálních sítích.

Plné odůvodnění

V kontextu debaty o situaci, kdy v různých evropských zemích proběhly po útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael akce podporující Palestinu, potažmo i Hamás samotný, uvedl europoslanec Jan Zahradil, že tyto akce vnímá jako součást systémového selhání v některých zemích západní Evropy. Moderátor následně vznesl otázku, zda by se měly trestně stíhat projevy na sociálních sítích, které podporují terorismus. Zahradil reagoval právě tímto výrokem a dodal, že „stačí tyto paragrafy použít“. Upřesněme, že z kontextu výroku vyplývá, že Jan Zahradil nemluví přímo o samotném trestním řádu, ale obecně o českém trestním právu.

Příslušné paragrafy lze najít v trestním zákoníku, konkrétně v dílu 5, který pojednává o trestných činech narušujících soužití lidí. V zákoníku konkrétně stojí, že podněcování nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině nebo náboženství může být potrestáno vězením v délce až dvou let. Trest v délce šesti měsíců až tří let pak mohou dostat lidé, kteří k takové nenávisti podněcují „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí“ nebo kteří se zapojují do organizace podporující diskriminaci, násilí nebo nenávist vůči rasovým či etnickým skupinám.

Vedle toho v trestním zákoníku také stojí, že ten, kdo skupině obyvatel vyhrožuje smrtí nebo ublížením na zdraví, může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Pokud pak někdo ostatním takto vyhrožuje např. kvůli rase, příslušnosti k etnické skupině nebo národnosti, ve vězení může strávit šest měsíců až tři roky. Trest v délce dvou až tří let pak může člověk dostat v případě, že veřejně hanobí národ nebo skupinu osob kvůli jejich rase, příslušnosti k etnické skupině, národnosti, ale také politickému přesvědčení nebo vyznání.

V českém trestním zákoníku se tedy skutečně nacházejí paragrafy, na základě kterých lze stíhat jednotlivce za podněcování nenávisti vůči skupinám osob, a to mj. kvůli jejich etnické příslušnosti. Trest hrozí také těm, kteří by takto orientovanou nenávist šířili prostřednictvím sociálních sítí. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Evropský pohled do Izraele a Gazy

Pro a proti, 11. října 2023

Měla by Evropská unie i nadále podporovat palestinskou samosprávu, včetně pásma Gazy? Nejen o tom, ale také o vztahu mezi dvěma palestinskými územími a Izraelem mluvili v Českém rozhlase Plus europoslanci Mikuláš Peksa a Jan Za...