Mikuláš Bek

Mikuláš Bek

Školství (...) nedisponuje kvalitními informačními systémy, které by třeba umožňovaly nahlédnout v živém čase do personálního zajištění škol. Takový systém se připravuje sice na papíře od roku 15, ale pořád ještě ho nemáme.
20 minut Radiožurnálu, 7. února 2024
Školství, věda, kultura,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) začalo již v roce 2015 připravovat informační systém, který by byl propojen s personálními systémy jednotlivých škol, a umožnil by tak nahlédnutí do jejich personálního zajištění. V současnosti takový systém stále neexistuje.

Plné odůvodnění

Ministr školství Mikuláš Bek v rozhovoru nejdříve mluvil o systému pro elektronické podávání přihlášek na střední školy. Ten nevytvářela IT firma, jak se původně plánovalo, ale Cermat, tedy organizace zřizovaná přímo Ministerstvem školství. Proces přípravy tohoto systému dle Beka prokazuje, že je třeba přehodnotit, jaké kapacity mají mít jednotlivá ministerstva, aby zvládla zajistit vývoj klíčových informačních systémů. Dodává, že ho zaskočilo zjištění, že resort školství stále čeká na zprovoznění systému, který by školám umožňoval například nahlížet v reálném čase „do personálního zajištění škol“. Ten se dle něj připravuje již od roku 2015.

Potřebu vytvoření jednotného informačního systému zmiňuje např. Strategie vzdělávací politiky z roku 2014 (.pdf, str. 47). O takovém projektu s názvem Resortní informační systém (RIS) psalo Ministerstvo vnitra o rok později (.pdf, str. 2). Jeho hlavními cíli bylo vybudování moderního informačního systému, elektronizace klíčových agend a zavedení možnosti sdílet data v rámci resortu. Podle původního plánu se předpokládalo, že dojde k propojení RIS s personálními a matričními systémy jednotlivých škol a školských zařízení (.pdf, str. 50, 111 z 382).

V roce 2017 si MŠMT zažádalo o dotaci na tento projekt z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP), tedy o spolufinancování z fondů EU a národních zdrojů. Ke schválení této dotace, která spadala do programového období let 2014–2020, došlo ještě v průběhu roku 2017 (.pdf, str. 1). Vzápětí MŠMT informovalo o zahájení realizace systému.

Na konci roku 2020 však Ministerstvo školství rozhodlo o zrušení tohoto projektu. Podle resortu došlo ke zpoždění realizace z důvodu pandemie covidu-19 a projekt nebylo možné prodlužovat, neboť na konci roku 2020 končilo programové období, na které bylo schváleno jeho financování.

Nástupnickým projektem se stal Informační systém vzdělávání (ISV). Jeho hlavní cíle jsou totožné s cíli RIS, liší se však způsobem realizace, která je u ISV rozdělena na tři etapy. Během první etapy dojde k elektronizaci agendy rejstříků spravovaných MŠMT. Druhá etapa přinese elektronizaci sběru statisticko-administrativních dat a evidenci matrik mateřských škol. Třetí etapa zavede elektronizaci uznávání vzdělání a odborných klasifikací. Ale ani u tohoto projektu ISV ještě k dokončení nedošlo.

Jednotný informační systém se tedy na MŠMT začal připravovat již v roce 2015. Podle plánů Ministerstva školství by měl být propojený s personálními systémy jednotlivých škol, tudíž by měl umožňovat nahlédnutí do jejich personálního zajištění. V současné době ale stále neexistuje. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Guerillové přihlášky na střední školy

20 minut Radiožurnálu, 7. února 2024

Ministr školství Mikuláš Bek v rozhovoru pro Radiožurnál obhajoval „guerillový“ přístup k elektronizaci přihlášek na střední školy. Spuštění systému se však neobešlo bez problémů. Na ministrovy faktické výroky jsme se zaměřili ...