Olga Richterová
Piráti

Olga Richterová

(...) i když se tento pozměňovací návrh (poslankyně Heleny Válkové, poslance Jiřího Navrátila, pozn. Demagog.cz) tváří, že nedává možnost adopcí stejnopohlavním párům, tak ve skutečnosti reálně dává, pouze dvoukrokově.
Interview ČT24, 28. února 2024
Právní stát,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Adopci neboli osvojení pozměňovací návrh stejnopohlavním párům umožňuje. Dítě si ale napřed musí osvojit jen jeden z partnerů. Po nabytí rodičovských práv si v dalším kroku může dítě přiosvojit i druhý partner. Nejedná se tedy o společnou adopci jako u manželských párů.

Plné odůvodnění

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová tvrdí, že pozměňovací návrh poslanců Heleny Válkové (ANO) a Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) předložený (.docx) v rámci návrhu novely občanského zákoníku umožňuje adopci dítěte i pro stejnopohlavní páry, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá.

Upřesněme, že tento pozměňovací návrh dává stejnopohlavním párům právo na vstup do tzv. partnerství, ve kterém budou mít většinu práv jako mají lidé v manželství. Média v této souvislosti psala o tom, že tyto páry dle schválené verze novely nesmějí společně adoptovat děti z ústavů, mohou si ale přiosvojit dítě druhého z partnerů. V našem odůvodnění se tak podíváme na to, zdali zmíněný pozměňovací návrh opravdu umožňuje vícekrokovou „adopci“.

Omezená práva při osvojování dětí

Adopce neboli osvojení je v občanském zákoníku definována jako „přijetí cizí osoby za vlastní“. V současnosti se osvojitelem dítěte může stát buď jen jeden z manželů nebo manželský pár. Díky pozměňovacímu návrhu Válkové a Navrátila se ale nově osvojitelem můžou stát i lidé ve stejnopohlavních svazcích (.docx, str. 2).

V praxi to znamená, že pokud se jedná o biologické dítě jednoho z partnerů, tak „stačí“, aby dítě a druhý partner prošli jedním administrativním procesem – přiosvojením. Podmínkami k přiosvojení jsou např. bezúhonnost budoucího osvojitele, sociální šetření, péče o dítě před osvojením nebo souhlas druhého rodiče a dítěte.

Pokud se ovšem nejedná o biologické dítě ani jednoho z rodičů, proces je složitější. Podle iniciativy Jsme fér v takovém případě děti z ústavní péče budou muset „projít adopčním procesem s prvním z rodičů, který by tak získal plná rodičovská práva jako jednotlivec“. Až následně děti budou muset „projít stejným procesem znovu, aby si je přiosvojil/a i rodičův partner/partnerka“.

Dosud, tedy v rámci tzv. registrovaného partnerství, mohl být osvojitelem-rodičem pouze jeden z partnerů a druhý neměl právo si dítě přiosvojit. Pokud tedy novelu občanského zákoníku schválí Senát a podepíše prezident, druhý partner si nově bude moci dítě přiosvojit.

Závěrečné hodnocení

Pozměňovací návrh předložený Helenou Válkovou a Jiřím Navrátilem tedy stejnopohlavním párům opravdu umožňuje „adopci“ neboli osvojení dětí. Proces je ale výrazně komplikovanější než v případě manželských párů, které si dítě mohou osvojit společně. Procesem osvojení v případě tzv. partnerství může projít jen jeden z partnerů. Následně má druhý z partnerů možnost si v dalším administrativním procesu dítě přiosvojit. Skutečně se tedy jedná o „dvoukrokový“ proces, jak uvádí Olga Richterová. Z těchto důvodů její výrok hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Partnerství pro všechny

Interview ČT24, 28. února 2024

Poslanecká sněmovna na konci února schválila rozšíření práv pro lidi žijící ve stejnopohlavních svazcích. Místopředsedkyně dolní komory Olga Richterová tento krok v Interview ČT24 označila za kompromis a popisovala okolnosti př...