Bohuslav Sobotka
SOCDEM

Bohuslav Sobotka

Míra zadlužení České republiky před pěti lety se pohybovala pod 30 % vůči hrubému domácímu produktu.
Otázky Václava Moravce, 11. března 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Statistiky (ang.) OECD uvádí skutečně výši českého veřejného dluhu v roce 2007 v poměru k HDP jako 27,9% HDP. Bohuslav Sobotka má tedy pravdu, když hovoří o hodnotě pod 30% vůči HDP.

Výrok jsme zmínili