Miroslav Kalousek
TOP 09

Miroslav Kalousek

DPH je sdílená daň, ona se dělí mezi krajem, městy a státem.
Otázky Václava Moravce, 18. března 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Tento výrok je pravdivý.

Dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům v aktuálním znění, zákona č.370/2011 Sb., zákon upravující rozpočtové určení výnosů některých daní územním celkům a některým státním fondům (účinnost 1.1.2012),

tvoří daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů dle § 3 odst. 1 b) podíl 8,29% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.

Dle § 4 odst. 1 b) tvoří daňové příjmy rozpočtů obcí podíl 19,93% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.

DPH je dále obecně příjmem státního rozpočtu dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Daňový systém v ČR, Michal Hašek x Miroslav Kalousek

Otázky Václava Moravce, 18. března 2012

V neděli se v Otázkách Václava Moravce setkali Michal Hašek a Miroslav Kalousek. Hlavním tématem byl daňový systém a jeho časté změny v poslední době, konkrétně především daň z přidané hodnoty. Letmo byly zmíněny nástroje na ze...