Karolína Peake
LIDEM

Karolína Peake

Návrh věcného záměru nového zákona o státním zastupitelství dosud na vládě nebyl.
Otázky Václava Moravce, 26. srpna 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ministerstvo spravedlnosti ČR dokončilo přípravu věcného záměru nového zákona o státním zastupitelství v lednu 2012. Následně do něj byly zapracovány připomínky a návrh tak mohl být předložen vládě. Legislativní rada ČR projednala tento návrh na svém 97. zasadání ve čtvrtek 5. dubna 2012 s doporučením vládě nový zákon schválit.Vláda sice dosud věcný záměr neprojednávala a neschválila, vzhledem ke tiskové zprávě vlády ČR o stavu plnění protikorupční strategie by se však tak mělo stát do konce tohoto roku.

Výrok Karolíny Peake tak hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili