Karolína Peake
LIDEM

Karolína Peake

Když jsme projednávali kontrolní zprávu NKÚ k Lesům České republiky na vládě, tak jsme to projednávání na místě neukončili, protože řada věcí, které vysvětlovalo ministerstvo zemědělství, řada těch argumentů mi připadala jako naprosto nedostatečná, přerušili jsme to projednávání, přizveme i zástupce vedení Lesů České republiky i dozorčí rady na jednání vlády České republiky a budeme se i bavit i možná o personálních změnách.
Otázky Václava Moravce, 26. srpna 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Vláda projednávala stanovisko Ministerstva zemědělství a státního podniku Lesy České republiky ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 “Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky” dne 4. července 2012. Jak vyplývá ze zápisu z vládního jednání, projednávání materiálu bylo přerušeno do 31. srpna 2012. Na tiskové konferenci, která následovala po jednání vlády v tentýž den, se premier Nečas nechal slyšet, že pokračování v projednávání proběhne za přítomnosti generálního ředitele Lesů České republiky a předsedy dozorčí rady.

Výrok Karolíny Peake hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili