Demagog.cz

Petr Tupec
Petr Tupec
Ještě je nutné dodat Pardubický kraj si například u autobusových dopravců objednal o 4 miliony kilometrů více, které se najedou za rok. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 6. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Není zcela jasné o jakém nárůstu o 4 miliony kilometrů pan Petr Tupec mluví. Pokud má na mysli nárůst oproti r. 2011, tak má pan Tupec pravdu. V r. 2011 činil rozsah dopravní obslužnosti autobusové dopravy 13,9 milionů kilometrů a pro r. 2012 bylo schváleno již celých 18 milionů kilometrů. Rozdíl tedy činí 4,1 milionu kilometrů.

Regionální doprava v Pardubickém kraji je realizována tarifem IREDO, který je zajišťován společností OREDO s.r.o.. Společnost OREDO byla založena r. 2003 Královéhradeckým krajem. Pardubický kraj pak do společnosti vstoupil v r. 2011 a je polovičním vlastníkem.