Demagog.cz

Petr Tupec
Petr Tupec
My můžeme říci, nebo můžeme konstatovat, že například druhý úsek, já nevím od Časů do Ostrova je to úsek, který už má vydané územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 6. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok Petra Tupce je na základě dohledaných informací o daném úseku hodnocen jako pravdivý.

Web R35.cz informuje o tomto úseku následovně: "Na stavbu Časy – Ostrov bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby Městským úřadem v Holicích dne 30.11.2010. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.1.2011." Výrok Petra Tupce je tak přesný a hodnotíme jej jako pravdivý.