Demagog.cz

Petr Tupec
Petr Tupec
Obdobně (jako úsek Časy - Ostrov; tedy s vydaným územním rozhodnutím, které nabylo právní moci, pozn.) na tom je i ten první úsek z Opatovic směrem k Časům. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 6. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Výrok Petra Tupce hodnotíme na základě informací dohledaných o jím zmiňované stavbě jako nepravdivý.

Je sice pravda, že na tento úsek stavby bylo již vydáno územní rozhodnutí, nicméně podle webu R35.cz, který stavbu celé komunikace mediálně pokrývá, toto rozhodnutí dosud právní moci nenabylo.

Toto rozhodnutí, jak vyplývá z výše zmíněného zdroje, bylo vydáno na konci května 2012. Nepodařilo se nám najít žádný aktuálnější zdroj, který by podporoval výrok Petra Tupce, hodnotíme jej tedy jako nepravdivý.