Jana Vaňhová
SOCDEM

Jana Vaňhová

Systém hodnocení projektů, to by bylo asi potřeba říct, byl nastavován v letech 2005, 2006. Byl schválen v roce 2006.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Hejtmanka Vaňhová pravděpodobně odkazuje na jednání o podobě regionálních operačních programů (ROP), skrze které do ČR plyne část prostředků z evropských strukturálních fondů. To probíhalo právě v letech 2005-2007, v přípravě k programovému období 2007-2013. Klíčové prvky ROP, vč. ROP Severozápad, vzešly ze sady dokumentů, vzniklých v hetmankou zmíněných letech (více na portálu BusinessInfo, podrobně v souhrnné dokumentaci programu, .pdf, str. 8-16).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Otázky Václava Moravce Speciál - Ústecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

V pořadí již desátá předvolební diskuze Otázek Václava Moravce byla odvysílána z Ústeckého kraje. Vystoupilo zde 6 lídrů politických stran, které mají dle průzkumů České televize největší šanci na zvolení do zastupitelstva kraj...