Jana Vaňhová
SOCDEM

Jana Vaňhová

Kraj měl 7 projektů, 4 byly bez chyby, 3 měly korekce nebo mají korekce administrativního pochybení...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

V tomto případě hodnotíme výrok Jany Vaňhové jako pravdivý.

Původní zprávy z auditu firmy Deloitte Advisory, která prováděla audit celkem 35 projektů z regionálního operačního programu Severozápad, hovořily o nalezených chybách ve všech těchto projektech. V rámci Ústeckého kraje měla Deloitte Advisory podle Ministerstva financí provést celkem osm auditů operací. V navazující kontrole Auditním orgánem Ministerstva dospěl tento k závěru, že tři z nich byly bezproblémové a u zbývajících pěti nemohl být vyčíslen návrh korekce kvůli nedostatečným informacím. Ministerstvo financí, ale také uvádí, že problém ještě není uzavřen.

Tisková zpráva Ústeckého kraje ze dne 7. srpna 2012 pak opravuje celkový počet projektů na číslo sedm. Osmým projektem uváděným firmou Deloitte Advisory má být rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem. Zde mělo žádat o dotaci přímo město Ústí nad Labem. Zpráva potvrzuje slova Jany Vaňhové, že čtyři projekty na rekonstrukci silnic byly v pořádku a zbývající tři obsahovaly dílčí administrativní pochybení.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Otázky Václava Moravce Speciál - Ústecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

V pořadí již desátá předvolební diskuze Otázek Václava Moravce byla odvysílána z Ústeckého kraje. Vystoupilo zde 6 lídrů politických stran, které mají dle průzkumů České televize největší šanci na zvolení do zastupitelstva kraj...