Demagog.cz

Karola Haasová
Karola Haasová
A třetí systém byl zrušen. (systém hodnocení projektů v rámci ROP SZ) Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012 !
Výběr Demagog.cz

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Třetí fáze hodnocení projektů byla skutečně zrušena, konkrétně se tak stalo 10. září 2012 (.pdf - bod 3a), výrok je tak hodnocen jako pravdivý.