Vladislav Raška
ODS

Vladislav Raška

Všichni víme, že pokusy o to definovat, prošel už několikrát Poslaneckou sněmovnou, bohužel neúspěšně (legislativní definování veřejného zájmu).
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě dohledaných informací hodnotíme výrok Vladislava Rašky jako pravdivý.

Pojem veřejný zájem se řadí v právu mezi tzv. pojmy neurčité. Znamená to, že obsah tohoto pojmu není nikde přesně definován a jeho rozsah i obsah se může měnit.

Podle Deníku veřejné správy však existovaly snahy o „deklarování veřejného zájmu v konkrétní věci zákonem“ a takové snahy označil Ústavní soud za protiústavní. Jednalo se konkrétně o §3a zákona č 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. Další snahou měl pak být „zákon šestnácti silnic“ a zákon ve věci výstavby vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně.

Zpráva také uvádí, že definování veřejného zájmu je možné v určité oblasti. Je však nutné zachovat vymezení obecné a neurčité.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Otázky Václava Moravce Speciál - Ústecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

V pořadí již desátá předvolební diskuze Otázek Václava Moravce byla odvysílána z Ústeckého kraje. Vystoupilo zde 6 lídrů politických stran, které mají dle průzkumů České televize největší šanci na zvolení do zastupitelstva kraj...