Vladislav Raška
ODS

Vladislav Raška

Prostě ustanovení krajů je dané zákonem, kraj je vyšší územně samosprávný celek a když to řeknu, má svých problematických oblastí celou řadu, počínaje sociální problematikou, konče zdravotnictvím, starání se o silnic druhé a třetí třídy.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Celý výrok Vladislava Rašky hodnotíme jako pravdivý na základě dohledaných dílčích skutečností.

Kraje jsou vyšší územně samosprávné celky dle článku 99 Ústav y České republiky.

Působnost krajů v sociální oblasti je dána § 5 zákonač. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Působnost krajů v oblasti zdravotnictví je dána § 110zákona č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Působnost krajů ve starání se o silnice II. a III. třídy je dána § 9 zákona č. 13/1997 Sb. (.pdf) ve znění pozdějších předpisů.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Otázky Václava Moravce Speciál - Ústecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

V pořadí již desátá předvolební diskuze Otázek Václava Moravce byla odvysílána z Ústeckého kraje. Vystoupilo zde 6 lídrů politických stran, které mají dle průzkumů České televize největší šanci na zvolení do zastupitelstva kraj...