Jana Vaňhová
SOCDEM

Jana Vaňhová

Tak my dáváme v letošním roce již jednou tolik na prevenci kriminality, která v těch oblastech je...11 milionů. (oblastmi jsou míněny sociálně vyloučené lokality v kraji)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok podle dostupných informací hodnotíme jako pravdivý. Podle tiskové zprávy Ústeckého kraje, kraj zdvojnásobil oproti minulému roku finnančné prostředky určené na prevenci kriminality. Objem financí vyhrazených pro tento účel je v roce 2012 ve výši až 15 milionů Kč.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Otázky Václava Moravce Speciál - Ústecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 27. září 2012

V pořadí již desátá předvolební diskuze Otázek Václava Moravce byla odvysílána z Ústeckého kraje. Vystoupilo zde 6 lídrů politických stran, které mají dle průzkumů České televize největší šanci na zvolení do zastupitelstva kraj...