Pavel Suchánek
ODS

Pavel Suchánek

Rozpočet se schvaluje pouze ve sněmovně.
Otázky Václava Moravce, 11. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Pravdivost výroku Pavla Suchánka potvrzuje článek 42 Ústavy, který zní takto: "(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda.
(2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna."

Výrok jsme zmínili