Pavel Suchánek
ODS

Pavel Suchánek

Poslanců a senátorů je 281.
Otázky Václava Moravce, 11. listopadu 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Poslanců a senátorů je dle hlavy druhé, článku 16 Ústavy ČR opravdu 281. Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili