Táňa Fischerová

Táňa Fischerová

Já jsem byla naplno ve sněmovně a byla jsem nejpilnější poslankyní...
Hyde Park ČT24, 13. prosince 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Výrok o pilnosti Fischerové v pozici poslankyně v letech 2002-2006 nelze objektivně ověřit. Není jasné, zda se pilnost poslance ukazuje na účasti na hlasováních, vystoupeních ve sněmovně, či na počtu předkládaných návrhů zákonů a pozměňovacích návrzích. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili