Prezidentský speciál - Táňa Fischerová

Ověřili jsme

Hyde Park ČT24 ze dne 13. prosince 2012 (moderátor Lukáš Dolanský, záznam)

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Táňa Fischerová

0

Výroky

Pravda 3 výroky
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 2 výroky

Táňa Fischerová

Já jsem byla naplno ve sněmovně a byla jsem nejpilnější poslankyní...
Neověřitelné

Výrok o pilnosti Fischerové v pozici poslankyně v letech 2002-2006 nelze objektivně ověřit. Není jasné, zda se pilnost poslance ukazuje na účasti na hlasováních, vystoupeních ve sněmovně, či na počtu předkládaných návrhů zákonů a pozměňovacích návrzích. Z tohoto důvodu hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Táňa Fischerová

Prezident nemůže, nemá, nemůže předkládat zákony, ale může přijít do vlády, může přijít do sněmovny, pojmenovat ty věci a požádat sněmovnu, aby se takovým zákonům věnovala.
Pravda

Čl. 41 odst. 2 Ústavy ČR vyjmenovává, kdo může předkládat návrhy zákona, prezident uveden není.

Čl. 64 odst. 1 pak zní: "Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá."
Fischerová tedy prezidentovy pravomoci popisuje pravdivě.

Táňa Fischerová

Ale já jsem se dostala do druhého kola, což jsem považovala za úspěch, protože nás původně bylo asi 10. (při své kandidatuře do Senátu - pozn. Demagog.cz)
Pravda

Táňa Fischerová se dle informací z volebního webu ČSÚ při kandidatuře do Senátu za Stranu zelených na Praze 2 skutečně dostala do druhého kola, když v prvním kole získala 18,97% hlasů a skončila tak druhá za Danielou Filipiovou (59,55% hlasů). Ve druhém kole získala Táňa Fischerová 40,97% hlasů a do Senátu tedy zvolena nebyla. Celkem se o tento mandát ucházelo 12 kandidátu. Výrok tedy s malou výhradou hodnotíme jako pravdivý.

Táňa Fischerová

No, u nás se to za první republiky rozšířilo nesmírně. Bylo skoro pět milionů lidí členy různých družstev.
Neověřitelné

Souhrnný údaj o počtu členů družstev za První republiky se nám nepodařilo dohledat. Z toho důvodu hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Táňa Fischerová

...u nás regionální banky zatím nejsou, ale v Německu třeba fungují velmi dobře.
Zavádějící

V Německu opravdu fungují regionální, tzv. zemské banky. Není ale tak jednoznačné, že fungují "velmi dobře", jak uvádí Fischerová.

Zejména s nástupem finanční krize se zemské banky dostaly do značných potíží. Příkladem může být saská (ČT), odprodaná v r. 2008, bavorská a bádensko-württemberská, které potřebovaly značnou finanční pomoc vlády (NY Times, angl.) či banka WestLB, která po trvajících problémech v červnu 2012 fakticky ukončila svou činnost jako zemská banka Severního Porýní - Vestfálska (dle Patria online). Systém regionálních bank v Německu tedy není zcela stabilní, navíc již nyní je velká část zemských bank do velké míry vlastněna úspěšnějšími bankami jiných regionů (blíže zde, něm.) a není jisté, zda je lze stále považovat za regionální.

Táňa Fischerová

Miloš Zeman na jedné diskusi, na které jsme byli, řekl, že jsem žena z jiné planety, ale že jsem čestná.
Pravda

Miloš Zeman tento výrok pronesl v rámci Diskuze (čas 1:07:44) prezidentských kandidátů v Národním muzeu 7.12.2012. Označujeme jej tedy za pravdivý.