Táňa Fischerová

Táňa Fischerová

Prezident nemůže, nemá, nemůže předkládat zákony, ale může přijít do vlády, může přijít do sněmovny, pojmenovat ty věci a požádat sněmovnu, aby se takovým zákonům věnovala.
Hyde Park ČT24, 13. prosince 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Čl. 41 odst. 2 Ústavy ČR vyjmenovává, kdo může předkládat návrhy zákona, prezident uveden není.

Čl. 64 odst. 1 pak zní: "Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá."
Fischerová tedy prezidentovy pravomoci popisuje pravdivě.

Výrok jsme zmínili