Táňa Fischerová

Táňa Fischerová

Občas k nějaké změně dojde, ale jsou to takové drobnosti salámovou metodou. (Myšlena je změna ústavy - pozn. demagog.cz)
Jiné, 7. ledna 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ústava byla skutečně měněna postupně.

Ústava ČR byla měněna následujícími novelami:

  • zákonem č. 347/1999 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků;
  • zákonem č. 300/2000 Sb., o bezpečnosti České republiky;
  • zákonem č. 395/2001 Sb., který pozměňoval čl. 10, 49, 52 a 95;
  • zákonem č. 448/2001 Sb., který se týkal České národní banky;
  • zákonem č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR k Evropské unii;
  • zákonem č. 319/2009 Sb., který se týkal rozpuštění Poslanecké sněmovny;
  • zákonem č. 71/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

Dále došlo k přijetí řady ústavních zákonů, jejich soupis nabízí např. Wikipedie.

Ústava se tedy novelizovala skutečně v několika krocích a nikoliv komplexně naráz, hodnotíme tedy výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili