Václav Klaus
Nez.

Václav Klaus

Mluvíme-li o právu "nominálním", tak takové právo jistě mají. Ale smysluplné právo, já myslím, že na to nemají. (výrok se týká práva Senátu podat žalobu na prezidenta pro velezradu)
Jiné, 6. března 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ústava ČR ve svém čl. 65 jasně stanovuje, že "prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu." Pro úplnost dodáváme, že s účinností od 8. března se toto ústavní ustanovení mění (.pdf), Senát bude nově potřebovat k podání ústavní žaloby souhlas Poslanecké sněmovny.

Politický rozměr výroku o "smysluplnosti" takového práva podle zásad naší metodologie nehodnotíme, zbytek výroku označujeme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Václav Klaus: 10 let prezidentem ČR

Jiné, 6. března 2013

Václav Klaus poskytl České televizi poslední rozhovor ve funkci prezidenta republiky. Otázky se týkaly jak jeho působení v této roli i jeho angažmá v celé polistopadové politice.