Václav Klaus
Nez.

Václav Klaus

Nepokusil jsem se toto řešení (církevní restituce - pozn. Demagog.cz) nijak zablokovat, nepoužil jsem veto.
Jiné, 6. března 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ústava ČR v čl. 50 umožňuje prezidentovi vrátit zákon, který je mu předložen podpisu, zpátky Parlamentu. Pokud prezident zákon vrátí, je třeba aby byl znovu schválen Poslaneckou sněmovnou.

Souhrn projednávání zákona o církevních restitucích pak ukazuje, že prezident sice zákon nepodepsal, ale zároveň jej nevrátil sněmovně. Ve svém stanovisku (.pdf) se Klaus "distancuje se od zpracování tohoto zákona" mj pro "reálná potenciální rizika závažného prolomení naší dosavadní restituční legislativy". Protože však zákon nevrátil, sněmovna jej nemusela znovu projednávat a dva týdny po vyjádření prezidenta došlo k vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Václav Klaus: 10 let prezidentem ČR

Jiné, 6. března 2013

Václav Klaus poskytl České televizi poslední rozhovor ve funkci prezidenta republiky. Otázky se týkaly jak jeho působení v této roli i jeho angažmá v celé polistopadové politice.