Leoš Heger
TOP 09

Leoš Heger

No tak já si myslím, že je potřeba také říct, že v důvodové zprávě bylo, že by se snížilo pravděpodobně kouření asi o dvě procenta u nás, takže to není žádná tragédie.
Otázky Václava Moravce, 24. března 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

V důvodové zprávě (pdf.) k navrhované revizi evropské směrnice o tabákových výrobcích jsou detailněji popsané souvislosti a důvody vedoucí k vytvoření daného právního předpisu. Součástí důvodové zprávy je také dokument (pdf.) hodnotící vliv navrhovaných změn a právě v této části se nachází i informace, kterou uvedl ministr Heger. Dokument předpokládá, že konzumace tabákových výrobků se sníží o 2 % během prvních 5 let, po kterých bude nová směrnice v platnosti. Tyto informace jsou uvedeny na straně 59 v odstavci s názvem Indirect Impact.

Na základě těchto údajů hodnotíme tvrzení ministra zdravotnictví jako pravdivé.

Pro bližší uvedení situace uvádíme, že současná směrnice o tabákových výrobcích (2001/37/ES) je z roku 2001. Jak uvádí tisková zpráva Evropské komise, navrhovaná revize spočívá v uložení nových a přísnějších pravidel na výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Situace v českém zdravotnictví - boj proti kouření

Otázky Václava Moravce, 24. března 2013

V nedělních Otázkách Václava Moravce bylo po delší době téma zdravotnictví. Hlavními body diskuze ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP09) a europoslankyně Zuzany Roithové (KDU-ČSL) byl například nový návrh omezující kouření...