Demagog.cz

Zuzana Roithová
Zuzana Roithová
(..) a mohu říct taky proč, například že nerostou už od roku 2007 náklady na léky. Otázky Václava Moravce, 24. března 2013

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Vývoj výdajů na léky zachycuje níže uvedená tabulka č. 5.3 ve Zdravotnické ročence z roku 2011 (.pdf):

Ačkoliv v tabulce jsou uváděny ceny výrobce bez DPH a obchodní přirážky, dlouhodobý trend je růst nákladů. Co se týká konkrétně periody od roku 2007, o které mluví Zuzana Roithová, každý rok se náklady zvyšují. Výrok proto hodnotíme jako nepravdivý.