Michal Babák
VV

Michal Babák

Česká spořitelna podle této smlouvy, kterou podepisoval ještě váš náměstek, pan Šiška, jestli se nemýlím s panem inženýrem Kyselkou, tak podle této smlouvy měla spravovat veškeré důchody potenciálně a měl spravovat peníze za 98 procent dávek...
Partie, 5. května 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Poslanec Babák hovoří o smlouvě (.pdf) mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem práce a sociálních věcí na straně jedné, a Českou spořitelnou na straně druhé ve věci

"Zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů" lapidárně nazývanou "smlouva o sKartách".

Zmíněná smlouva byla skutečně za MPSV podepsána tehdejším I. náměstkem ministra Šiškou a za Českou spořitelnu předsedou představenstva Ing. Kysilkou (jehož jméno ve výroku poslanec Babák komolí) a místopředsedou představenstva Mgr. Baranem.

V bodě 12.1.7 této smlouvy (.pdf) je uvedeno :

"Ministerstvo bere na vědomí, že ČS při uzavírání této Smlouvy vycházela v dobré víře z Ministerstvem poskytnutých informací, že prostřednictvím Systému administrace dávek má být provedena výplata alespoň 98% objemu všech Dávek vyplacených v České republice s výjimkou Dávek vyplacených v souvislosti s živelnými pohromami..." Na základě výše zmíněných skutečností tedy hodnotíme výrok poslance Babáka jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

sKarty a sociální dávky: Drábek vs. Babák

Partie, 5. května 2013

U Václava Moravce tento týden opět nebyli žádní političtí hosté, a tak jsme pro Vás ověřili nedělní Partii televize Prima, kde se diskutovalo především o sKartách a výplatě sociálních dávek obecně. Hosty Jana Punčocháře byli bý...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů