Michal Babák
VV

Michal Babák

Ano, firma IDTAX se velmi sofistikovaně transformovala na firmu Vítkovice Solution IT, které, který, ve který je vlastník Vítkovice, akciová společnost, kde jsou skryté akcie samozřejmě.
Partie, 5. května 2013

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Tento výrok je fakticky podobný předchozímu výroku Jaromíra Drábka, nicméně s opačným hodnocením. Na základě údajů v obchodním rejstříku a vyjádření Vítkovice Machinery Group hodnotíme výrok jako nepravdivý.

Společnost iDTAX, o které je řeč, vznikla 26. května 2009 se sídlem v Ostravě. Až do 27. července 2010 byl jejím jednatelem bývalý I. náměstek ministra Drábka, Vladimír Šiška. Sám bývalý ministr práce a sociálních věcí Drábek byl v této firmě společníkem do 2. listopadu 2009.

100% vlastníkem firmy iDTAX je k dnešnímu dni společnost Vítkovice a.s. , které, mimo jiné, patří 100% podíl společnosti Vítkovice IT Solutions. Že ale nejde o jeden, ale dva odlišné subjekty dokládá například tisková zpráva Vítkovice Machinery Group. Kromě toho by to bylo patrné i z údaju v obchodním rejstříku, kde by se pochopitelně musel změnit název firmy.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

sKarty a sociální dávky: Drábek vs. Babák

Partie, 5. května 2013

U Václava Moravce tento týden opět nebyli žádní političtí hosté, a tak jsme pro Vás ověřili nedělní Partii televize Prima, kde se diskutovalo především o sKartách a výplatě sociálních dávek obecně. Hosty Jana Punčocháře byli bý...