Miroslav Poche
SOCDEM

Miroslav Poche

Já bych se na začátek pouze ohradil proti tvrzení pana zastupitele Svobody, že jsme byli použiti k nějakému mocenskému boji. My jsme již na minulém zasedání zastupitelstva navrhovali odvolání členů rady vzhledem k souvislosti s obviněním členů rady policií. To znamená, to je kontinuální proces a pouze vyvrcholil tím zasedáním ve čtvrtek.
Otázky Václava Moravce, 26. května 2013

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Plné odůvodnění

Výrok Miroslava Pocheho je na základě dohledaných informací z jednání zastupitelstva hl. města Prahy z 25. dubna a 23. května hodnocen jako zavádějící.

Pražské zastupitelstvo odvolalo 23. května 2013 primátora Bohuslava Svobodu a také některé radní hlavního města. Jednání probíhalo (stenozáznam - .pdf - str. 10) tak, že zastupitelstvo hlasovalo jednotlivě o odvolání všech radních.

Předchozí jednání zastupitelstva proběhlo 25. dubna a ČSSD zde skutečně navrhla odvolat primátora a radní Evu Vorlíčkovou, kteří jsou obviněni policií v souvislosti s kauzou Opencard (Český rozhlas). Policie však obvinila 10 pražských radních. Zápis z jednání (.pdf - str. 4) zastupitelstva ze dne 25. dubna uvádí: "Protinávrh člena ZHMP Pocheho – navrhl nový text usnesení ve znění:„Zastupitelstvo HMP odvolává doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc. z funkce primátora
hl. m. Prahy“
Pro: 16 Proti: 29 Zdr. 16
Nebylo přijato.
Protinávrh člena ZHMP Pocheho – navrhl nový text usnesení ve znění:
„Zastupitelstvo HMP odvolává Ing. Evu Vorlíčkovou z funkce radní hl. m. Prahy“.
Pro: 16 Proti: 32 Zdr. 13
Nebylo přijato."
Sociální demokraté tedy zkusili odvolat již na předchozím zasedání primátora a další členku rady města, nicméně tento akt není zcela srovnatelný se situací, která nastala na jednání zastupitelstva 23. května, neboť na posledním jednání se hlasovalo o odvolání všech členů rady, sociální demokraté požadovali odchod dvou členů. Výrok tedy hodnotíme jako zavádějící.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Pražská koalice, kompetence prezidenta

Otázky Václava Moravce, 26. května 2013

V nedělních Otázkách Václava Moravce byl sice prvním hostem Karel Schwarzenberg (TOP09), který mluvil o kompetenčním sporu mezi ministerstvem zahraničí a prezidentem Milošem Zemanem, hlavním tématem ale byl konec koalice na pra...