Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Bohuslav Svoboda: Stanovisko, které jsme včera přijímali, jsme přijmuli všemi hlasy, všemi 21 hlasy stanovisko regionální rady bylo přijato. Otázky Václava Moravce, 26. května 2013

Odůvodnění

Tento výrok hodnotíme jako neověřitelný, neboť se nám nepodařilo dohledat zápis z jednání regionální rady ODS, který by potvrdil, že dané stanovisko bylo opravdu přijato všemi 21 hlasy.

Zmíněno