Demagog.cz

Jiří Dolejš
Jiří Dolejš
Pardon, sněmovna dává návrh na rozpuštění, ale ten klíčový akt provádí prezident. Otázky Václava Moravce, 11. srpna 2013

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok hodnotíme na základě textu Ústavy České republiky jako pravdivý.

Článek 35/2 uvádí:

"Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců."