Jana Lorencová
ANO

Jana Lorencová

Vím, že se vypořádalo ANO s poslancem, který něco zatajil a protože podepsal předtím, že bude dokládat věci, které jsou pravda, neřekl pravdu, no tak prostě se s ním ANO rozloučilo.
Máte slovo, 28. listopadu 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Z výroku usuzujeme, že Jana Lorencová má na mysli Miloslava Bačiaka, který byl zvolen coby dvojka kandidátky Hnutí ANO v Kraji Vysočina.

Těsně před volbami upozornily Jihlavské listy, že kandidát “pracoval i jako politruk a v sedmdesátých letech byl evidován v seznamu Archivu bezpečnostních složek jako důvěrník u vojenské kontrarozvědky“. Zároveň měl straně zatajit vlastnictví titulu RSDr., udělovaný pouze za minulého režimu převážně stranickým hodnostářům.

Na základě tohoto odhalení Bačiak vystoupil ze strany a slíbil, že v případě svého zvolení se vzdá poslaneckého mandátu, což také učinil.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Co bude dál s korupcí

Máte slovo, 28. listopadu 2013

Demagog.CZ se tentokrát rozhodl ověřit moderovanou diskusi Michaely Jílkové Máte slovo. Hlavním tématem pořadu byla korupce a boj proti ní. Často zmiňovaná byla i česká civilní kontrarozvědka BIS či situace ohledně korupce v Če...