Jana Lorencová
ANO

Jana Lorencová

Ivan Kočárník... A zrovna tak Jan Klak. To jsou poradci současného nebo nedávno bývalého ministra (Kalouska, pozn. Demagog.CZ)
Máte slovo, 28. listopadu 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ministerstvo financí začalo v rámci Strategie vlády v boji s korupcí zveřejňovat seznamy poradců a poradních orgánů. Ze seznamu (.xls) za první pololetí roku 2013 tak vyplynulo, že na ministerstvu v roli poradců působí od dubna 2007 jak Jan Klak tak Ivan Kočárník.

Podle tohoto přehledu skončila oběma smlouva s ministerstvem k 30. červnu 2013.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Co bude dál s korupcí

Máte slovo, 28. listopadu 2013

Demagog.CZ se tentokrát rozhodl ověřit moderovanou diskusi Michaely Jílkové Máte slovo. Hlavním tématem pořadu byla korupce a boj proti ní. Často zmiňovaná byla i česká civilní kontrarozvědka BIS či situace ohledně korupce v Če...