Bezpečnostní situace v ČR a EU

Publikováno 24. ledna 2016

Předseda vlády se v Otázkách Václava Moravce tentokrát střetl s předsedou TOP 09 a to hlavně v otázkách týkajících se migrační krize. Tu oba přítomní probrali z různých pozic. Premiér hájil přístup svého kabinetu, připomínal, že vláda finančně podpořila bezpečnostní oblasti ať již náborem nových policistů, tak i vojáků a také posílením zpravodajských služeb. Miroslav Kalousek vládu v přístupu k migraci přímo nekritizoval, oponoval však premiérovi v tom, nakolik reálně vláda do bezpečnosti skutečně investuje. Oba diskutující se také krátce dotkli domácí agendy - např. zákona o obecném referendu nebo problematice mýta.

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Miroslav Kalousek
důležitý výrok

Miroslav Kalousek: „Evropa má schválený svůj sedmiletý rozpočet na roky 2014 - 2020. Schvalovala ho v určité situaci a najednou se dramaticky změnily priority. Najednou je největší prioritou imigrační krize a ten rozpočet s tím nepočítal.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Rozpočet na roky 2014 - 2020 byl schválen v prosinci 2013. Celkově má být dle Víceletého finančního rámce (ang.) rozděleno 960 miliard eur na závazky. 

Mezi tyto závazky patří: zvýšení růstu a práce (125,6 miliard eur), snížení rozdílů ve vývoji jednotlivých regionů (325,1 miliard eur), udržitelný rozvoj v zemědělství a rozvoji venkova (373,1 miliard eur), bezpečnost a občanství (15,6 miliard eur), mezinárodní akce EU (58,7 miliard) a administrativní výdaje (61,6 miliard eur).

Dle zprávy z Parlamentu EU (ang.) bude letos rozděleno 401 milionů eur na migraci. V letošním roce se zároveň bude revidovat sedmiletý finanční plán tak, aby reagoval na migrační krizi, která se může stát dlouhodobým problémem. 
Bohuslav Sobotka
důležitý výrok

Bohuslav Sobotka: „Ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany patří k rozpočtovým kapitolám, kde byly vykázány největší nárůsty meziročně z hlediska schváleného státního rozpočtu. “

Pravda

zobrazit odůvodnění

Ministerstva obrany a vnitra zvýšila své rozpočty v roce 2016 o 4 miliardy korun (obě) oproti loňskému rozpočtu. Co se týče procentuálního poměru nárůstu výdajů mezi všemi ministerstvy, šlo v případě obrany o 3. nejvyšší nárůst a v případě vnitra o 5. místo. 

Data k souhrnným grafům nabízí vychází ze schválených zákonů o státním rozpočtu za roky 2015 a 2016 (Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol).

První graf znázorňuje změny výdajů jednotlivých ministerstvech v absolutním vyjádření, druhý graf pak uvádí procentuální rozdíly v meziročních výdajích.

Bohuslav Sobotka
důležitý výrok

Bohuslav Sobotka: „Sociální demokracie zákon o referendu prosazuje dlouhodobě a bylo tedy logické v okamžiku, kdy jsme sestavili vládu po minulých volbách do sněmovny, že jsme ten zákon dali do vládního programu. Ten zákon byl předložen.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
ČSSD se ve svém dlouhodobém programu "staví za takovou úpravu všeobecného celostátního referenda., která by nezatěžovala občany častým rozhodováním o méně závažných věcech, umožnila by jim však vyjádřit právně závazný názor k zásadním otázkám vnitřní nebo zahraniční politiky státu." (.pdf, str. 28).

Sociální demokraté navrhovali zákon o obecném referendu již v minulých volebních obdobích. V březnu 2005 předložila vláda (tvořena ČSSD, KDU-ČSL, US-DEU) návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Poslaneckou sněmovnou prošel, byl ovšem zamítnut v senátu, kde měla v té době většinu ODS.

V následujícím volebním období předložila ČSSD další takový návrh. Tentokrát bylo rozložení sil v Poslanecké sněmovně takové, že daný zákon neprošel ani 3. čtením.

Ve volebním období 2010-2013 pak ČSSD předložila návrh o celostátním referendu hned dvakrát. První předložila ihned po volbách v červnu 2010, druhý návrh poté na podzim 2011. Ani jeden z těchto návrhů neprošel prvním čtením, pravicová koalice jej zamítla.

Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL ve svém programovém prohlášení uvádí: "Vláda předloží ústavní zákon o obecném referendu, včetně referenda na základě lidové iniciativy, který umožní občanům rozhodovat přímo o zásadních otázkách fungování státu."


Vláda v usnesení ze dne 13. července 2015 (.pdf) schvaluje návrh ústavního zákona o celostátním referendu a ukládá vypracovat konečné znění vládního návrhu. Následně byl tento návrh předložen sněmovně 28. července 2015 jako tisk 559/00. Projednávání tohoto tisku bylo zařazeno na pořad 39. schůze (od 19. ledna 2016). 
Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Řecko mohlo tuto hranici (řecko-tureckou, pozn. Demagog.cz) střežit již v uplynulých měsících a bohužel se tak nestalo.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Já jsem mluvil minulý týden s naším velvyslancem, kterého máme v Turecku. Podrobně jsem se ho vyptával na ty kroky, které již Turci podnikli. Turci začali něco dělat, ale jsou ještě pod limitem toho, co by skutečně pro regulaci migrace udělat mohli.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Turci se vymlouvají, že pobřeží je velké, pobřeží je členité. Všichni víme, že Turecko disponuje poměrně silnými bezpečnostními vlastními silami.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „My jsme ve čtvrtek zveřejnili celou řadu řešení, které bychom si přáli, aby vláda prosazovala. “

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „(Vloni, pozn. Demagog.cz) desítky tisíc uprchlíků procházely přes jednotlivé balkánské státy a směřovaly do středu Evropy“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Před válkou v Sýrii uteklo 10 milionů lidí. Včetně těch, co jsou venku a těch, co jsou vnitřně vysídleni.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Dneska už jednáme o záložním řešení, které by mohlo spočívat v tom, že masivně pomůžeme Makedonii a Bulharsku, posílíme ostrahu hranice mezi Bulharskem, Řeckem a Tureckem, mezi Makedonií a Řeckem eventuélně Albánií a Řeckem.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My od února budeme mít policisty v Makedonii. (...) Ale V4 tam také posílá své experty.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Když se podíváme na tu situaci, z hlediska migrace denně na tu migrační trasu nastupuje 1000, 1500 uprchlíků. V těch posledních dnech, podle těch čísel, která sem viděl, zhruba 1000, 1500 lidí se denně přepravuje z Turecka, Řecka a pokračuje po balkáské trase. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Největší prioritou evropského rozpočtu jsou zemědělské dotace a koheze. “

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Máme možnost v České republice vyčerpat přes 500 miliard korun (v rámci finančního období 2014 - 2020 - pozn. Demagog.cz).“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Teď byla dohoda o podpoře syrských uprchlíků v Turecku. Turecku se poskytnou 3 miliardy eur - 1 miliardu najde EU ve svém rozpočtu a 2 miliardy eur podle svého HDP složí jednotlivé členské státy.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Přesměrovali jsme priority, navyšujeme rozpočet armády, navyšujeme rozpočet policie, přibíráme nové policisty, příslušníky armády, navýšili jsme rozpočet tajných služeb. Náš domácí rozpočet se přizpůsobil, včetně toho, že jsme vyčlenili prostředky na posílení integrační politiky, kterou realizuje Ministerstvo vnitra, včetně toho, že pomáháme konkrétním uprchlíkům. Viz uprchlíci, kteří první část dnes přijede do Evropy. Tedy vnitřní uprchlíci z Iráku. I na ně jsme vyčlenili určité finanční prostředky z hlediska pomoci k jejich integraci.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Když se podíváme na ty položky, jak rostou v našem rozpočtu, tak daleko rychleji rostou mzdové náklady na státní zaměstnance a dotace do agropotravinářského komplexu. Například dotace do agropotravinářského komplexu je položka, která roste neskonale rychleji než peníze na obranu. Z hlediska HDP vaše vláda dává sice absolutně víc, ale v poměru produktu dává stejně nebo vlastně ještě méně než my v roce 2011.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „I ve vašem rozpočtu není pravdou, že jste přenastavili priority s ohledem na bezpečnost. I ve vašem rozpočtu... verbálně ano, verbálně o tom mluvíte často... ale ty čísla říkají něco jiného.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My už máme dneska schválený několikaletý plán, který se bude týkat jejich posílení (příslušníků bezpečnostních složek, pozn. Demagog.cz).“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Nominálně jsme posílili výdaje (do resortů obrany a vnitra - pozn. Demagog.cz). To, že ve vztahu k HDP to nepůsobí takto dramaticky, tak je přece tím, že ekonomika velmi silně roste. Vloni rostla o více než 4 %.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „I od NATO jsme pod tlakem na navyšování peněz na armádu. To navyšování je vzhledem k tomu, jak roste naše ekonomika, velmi pomalé. Když jsme navrhli při projednávání rozpočtu vzít 2 miliardy korun z dotací do agropotravinářského komplexu, které narostly z roku na rok o 50% a ty 2 miliardy by naši zemědělci téměř ani nepoznali, protože jsou stejně jenom pro dva oligarchy, tak 2 miliardy a posílit naši armádu. Pak koalice toto odmítla. “

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My máme schválený dlouhodobý plán akvizic v armádě, máme schválený plán rozvoje armády ČR, postupné navyšování kapacit a stavů a tomu odpovídá i rozpočtové financování. To znamená do roku 2013 ty nominální výdaje na armádu ve státním rozpočtu klesaly, od roku 2013 začíná postupné zvyšování výdajů na obranu a bude, doufám, pokračovat i v příštích letech.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Loni byl poskytnut azyl nebo mezinárodní ochrana několika stovkám lidí tady v České republice. “

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My nejsme cílovou zemí migrace. Jsme na okraji hlavního migračního proudu a zatím naše kapacity jsou dostatečné a nemáme s tímto problém. “

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Už jenom ta jeho diplomatická iniciativa, že se v uplynulých, já nevím, 3 měsících opakovaně sešel (myšlen je David Cameron - pozn. Demagog.cz) téměř se všemi předsedy vlád v rámci Evropské unie, tak svědčí o tom, že tomu věnuje prvořadou pozornost a je to nepochybně klíčová priorita jeho vlády. “

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Navíc pro propuštění do druhého čtení není třeba ústavní většina (u zákona o obecném referendu - pozn. Demagog.cz).“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „Miroslav KALOUSEK: Jestliže si všichni postavíme ploty na svých národních hranicích, tak je to v zásadě konec Schengenu, to si nemusíme povídat.

Václav MORAVEC: V tom případě už nastal konec Schengenu, protože ploty na některých hranicích jsou.

Miroslav KALOUSEK: To jsou, to jsou, to jsou zatím přechodná opatření.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My patříme mezi malou skupinu zemí v Evropské unii, která se snaží reálně pomáhat, nečekám jenom na iniciativy z Bruselu, ale pomáháme balkánským zemím čelit tomu migračnímu tlaku.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „No prezident republiky může přijít do Poslanecké sněmovny kdykoliv a říkat tam cokoliv. To patří k jeho právům.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „V Senátu budeme muset získat také (pro zákon o obecném referendu - pozn. Demagog.cz), také hlasy. Určitě a řada z těchto stran, politiků, poslanců dlouhodobě deklaruje, že podporuje zákon o referendu.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Pokud jde o tu jeho roli, naše ústava dlouhodobě předpokládá, že budeme mít zákon o referendu.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „My se přijetím tohoto zákona (o obecném referendu - pozn. Demagog.cz) nestáváme demokracií založenou na referendech a na přímém hlasování, zůstaneme parlamentní demokracií a právě proto i u toho zákona je velmi striktně řečeno, v jakých oblastech bude možné referendum vypsat.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „2 roky v tom neudělala vůbec nic (myšlena vláda v otázce mýta - pozn. Demagog.cz) a hrozí tady skutečně vážný problém, protože se jedná o velké peníze na straně jedné, na straně druhé o nějakou elementární představu transparentního jednání při výběru tak velkého dodavatele. Obojí je dramaticky zanedbáno, prostě ať pan ministr Prachař nebo pan ministr Ťok neudělali vůbec nic.“

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka: „Ministr dopravy loni na podzim přinesl do vlády harmonogram jednotlivých kroků, tak jak budou probíhat k tomu, aby došlo tedy k přesoutěžení. Dohodli jsme se, že proběhne tedy přesoutěžení na 3 roky toho stávajícího systému v té jeho stávající technologické podobě a během toho období bude vypsáno výběrové řízení na technologicky neutrální provoz toho systému v následujících letech.“

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek: „... pozici ministra financí, který je také podnikatelem, kterému vláda příznivě upravuje jeho legislativní prostředí v daních, který si nechal upravit dotační podmínky z Evropské unie z 20 % na 40, který má na krku Agrotec, který má na krku, který má na krku Čapí hnízdo.“