Demagog.cz

Interpelace (Búšehr): Kalousek vs. Babiš

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 interpeloval ministerského předsedu ohledně možného rušení o zákona, který zapovídá dodávky do íránské jaderné elektrárny Búšehr. Kalousek se Babiše dotazoval na neutrální stanovisko vlády k tomuto návrhu skupiny komunistických poslanců.

Ověřili jsme
Interpelace na předsedu vlády ze dne 19. dubna 2018

1 z celkově 6 ověřených výroků

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Jo, takže vlastně pan Fiala říkal, že máme jenom svítit a topit, tak bysme neměli nic dělat. Takže ve sboru jsme rozhodli neutrálně.

Co se týká výroku Petra Fialy, ten se na začátku března nechal slyšet, že vláda v demisi má pouze svítit a topit a měla by se chovat zdrženlivě. Babišův výrok se týká schválení neutrálního stanoviska vládou ohledně zrušení zákazu dodávek do jaderné elektrárny Búšehr. Ve svém předchozím výroku Babiš vyjádřil, že vláda toto stanovisko vydala, protože se neshodla.

Vláda jako sbor se ale shodla na tomto neutrálním stanovisku. Tento výrok je tedy, na rozdíl od předchozího, hodnocen pravdou, jelikož zde již Babiš správně uvádí, že se vláda na tomto stanovisku shodla.

Vláda 27. března 2018 vydala neutrální stanovisko k zákonu o zrušení zákazu dodávek do jaderné elektrárny Búšehr. K přijetí usnesení je dle jednacího řádu vlády (Čl. VI., bod 14) potřeba nadpoloviční většina všech členů vlády. Toto neutrální stanovisko schválilo 14 z 15 přítomných členů vlády a proti nebyl nikdo (.doc, str. 2, bod 5).