Jaromír Drábek, Zdeněk Škromach

Publikováno 5. února 2012

V diskuzi se střetl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP09) a stínový ministr Zdeněk Škromach (ČSSD). Hlavním tématem a také hlavní oblastí sporu byla od nového roku účinná reforma sociálních dávek. Zdeněk Škromach se domnívá, že špatně nastavená reforma nebyla ani administrativně zvládnuta a nové systémy uvrhly mnohé lidi do stavu nouze. Škromach ministrovi přinesl do vysílání reflexní vestu a vyzval ho k osobní návštěvě jednotlivých úřadů. Jaromír Drábek pochopitelně reformu obhajuje a deklaruje, že vše probíhá v nejlepším pořádku. Kromě reformy samotné byla diskutována i problematika transparentnosti zadávání veřejných zakázek na ministerstvu práce a sociálních věcí.  

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „ Ten hlavní cíl (reformy sociálních dávek, pozn.) ušetřit více než 1 miliardu korun na provozních nákladech ročně, to si myslím, že je obrovské číslo, tak ten cíl je plněn.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „V říjnu sociální demokracie a jmenovitě pan místopředseda Škromach říkal: 1. ledna se ten systém (vyplácení sociálních dávek, pozn.) zhroutí, bude v kolapsu, dávky se nevyplatí. “

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „K 31. lednu byly všechny nárokové dávky v lednu zpracovány jednotlivými výplatním místem. K dnešnímu dni (5.2.2012, pozn.) máme z 80 tisíc zaevidovaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti, vydáno rozhodnutí ve 36 tisících. U příspěvku na mobilitu ze 177 tisíc zaevidovaných žádostí máme 70 tisíc vydaných rozhodnutí. “

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Je skutečností, že v prvních dvou týdnech skutečně některé dávky byly vyplaceny duplicitně, počet těch dávek, které byly vyplaceny duplicitně je hluboko pod jedním promile zpracovaných případů.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Na severní Moravě, na Zlínsku rozdávala charita potravinové balíčky, aby ty lidi vůbec přežili.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Příspěvky na mobilitu se rozhodně nevyplácejí v lednu. Příspěvky na mobilitu jsou vyřizovány, co se týká přijímání žádostí a běží standardní správní řízení, takže prosím příspěvky na mobilitu neměly termín výplaty v lednu.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „K 1. lednu 2012 došlo k řadě zásadních změn v sociálním systému, rozvolnění rodičovského příspěvku, možnost přivýdělku k rodičovskému příspěvku od dvou let věku dítěte, sloučení řady dávek pro zdravotně postižené, z osmi dávek dvě dávky, když to mám říct jednoduše, změny v zákoně o zaměstnanosti.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „ V posledních letech přesáhla částka roční, kterou platí ministerstvo za běh toho systému (sociálních dávek, pozn.) půl miliardy korun ročně.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „ V posledních 47 letech se ta částka zvyšovala. (roční částka vydaná ministerstvem na běh systému sociálních dávek, pozn.)“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Co se týká toho, že snad neproběhlo výběrové řízení na ty nové systémy (systémy na výplatu sociálních dávek, pozn.), tak výběrové řízení proběhlo už v roce 2008.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „V roce 2008 vládním usnesením bylo uloženo ministrům, aby využívali firmu Fujitsu jako generálního dodavatele produktů, na kterých jsou postavené informační systémy státní správy.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Ministerstvo má smlouvu s Fujitsu, přistoupilo dodatkem, to je jednoznačně prezentovatelné. Tuto smlouvu podepsal můj předchůdce v roce 2008.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Já jsem v roce 2009 byl několik měsíců společníkem firmy, kterou založila mezinárodní obchodní komora, která zpracovávala projekt elektronického oběhu účetních dokladů. Tuto firmu po mém odchodu z funkce předsedy Mezinárodní obchodní komory v České republice koupila skupina Vítkovice Group.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Fungování karet sociálních systémů je bonus navíc. Je to nabídka klientům na rozšíření možností, to znamená, ty dosavadní možnosti výplaty zůstanou, ta karta jenom přidá k tomu možnost platit běžně v obchodě, vybírat v bankomatu pro toho, kdo si to nechce vybírat v hotovosti a chodit pro to na poštu například.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Tak to výběrové řízení probíhalo od konce června loňského roku. (výběrové řízení na dodavatele S-karty, pozn.)“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Všechny ty operace (výběrového řízení na S-kartu, pozn.) jsou na webu ministerstva práce, to znamená, každý si může přečíst, podívat se, jak probíhala ta jednotlivá jednání, zadávací dokumentace, diskuse, otázky a odpovědi jednotlivých účastníků. “

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Více než dva měsíce zkoumal způsob zadání té veřejné zakázky (na dodavatele S-karty, pozn.) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který na konec konstatoval, že jsme postupovali správně, postupovali jsme podle pravidel, která jsou předepsána.“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Proto také dneska navrhují naši poslanci ve sněmovně oddálení účinnosti toho zákona na rok 2016 (reformy penzijního systému, penzijní fondy, pozn.)“

Zdeněk Škromach

Zdeněk Škromach: „Náš důchodový systém by vyrovnaný, dokonce přebytkový, když vládla sociální demokracie. Na rozdíl od současné vlády zodpovědnosti, která má důchodový systém v deficitu desítek miliard korun. “

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Ano (byla snížena částka půjčená Mezinárodnímu měnovému fondu), aby odpovídala tomu, co půjčuje Polsko, tomu, co půjčuje Slovensko, v tom mezinárodním srovnání ta částka je přiměřená. “

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „ V současné době máme statisticky do 10 procent, kolem 8, 9 procent dětí, které skutečně mění pěstouny z různých důvodů.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „Samozřejmě, že ta situace (děti měnící pěstounské rodiny) se dá výrazně zlepšit lepší prací s pěstouny. Možností odlehčovacích služeb, možností odborného poradenství, proškolení pěstounů. To je také součást novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Novela, která je teď projednávaná v Poslanecké sněmovně, má za cíl zlepšit práci jednak s rodinami, kde to dítě je v přirozeném prostředí. To znamená maximálně zabránit tomu, aby děti byly vytrhávány například ze sociálních důvodů z jejich pokrevních vlastních rodin. Za druhé zlepšení pěstounské péče tak, aby k dnešním třem tisícům pěstounů přibylo dalších řádově 500.“

Jaromír Drábek

Jaromír Drábek: „To číslo (procento dětí měnících pěstounské rodiny) v porovnání s jinými zeměmi není nijak vysoké. “