Demagog.cz

Martin Konvička - Hyde Park ČT24

Hostem pořadu Hyde park ČT24 byl Martin Konvička, lídr sdružení Islám v České republice nechceme. To je v poslední době velmi aktivní, účastní se demonstrací proti islámu, dostává se do médií, je aktivní také na sociálních sítích. Zejména z tohoto důvodu Demagog.cz přistoupil k tomu, že ověřil výroky Martina Konvičky, jenž není klasickým politikem z pohledu našeho projektu – tedy není zvolen ve veřejné funkci a neuchází se o ni v rámci aktuální volební kampaně. 

Konvička se v poslední době velmi často dostává do médií a ovlivňuje tak znatelně veřejnou debatu, jež byla spuštěna po tragických pařížských událostech. Např. na demonstraci na Hradčanském náměstí, kde byl hlavním řečníkem, byli mezi hosty a vystupujícími také 4 členové Parlamentu ČR (poslanci Černoch, Černochová, Havlová a senátor Doubrava), dále se v rozhovoru pro Idnes.cz nechal slyšet, že jeho ambicí je se sdružením Islám v ČR nechceme zaplnit Letenskou pláň.

Veřejná vystoupení docenta Konvičky z poslední doby ve společnosti značně rezonují – jak pozitivně, tak i negativně – jsou součástí veřejné diskuze nad tématy islámu, syrskými uprchlíky, soužití s muslimy v Evropě i ČR atd. A právě z tohoto důvodu se Demagog.cz rozhodl ověřit, nakolik pan Konvička ve svých výstupech používá korektní argumentaci.

Všechny faktické výroky z pořadu Hyde Park ČT najdete ověřeny níže.


Ověřili jsme
Hyde Park ČT24 ze dne 28. ledna 2015

5 z celkově 19 ověřených výroků

Martin Konvička

Martin Konvička

Tak především nikdo neví, jestli je těch vyznavačů 11 tisíc, to je jedno z čísel, další číslo ze sčítání lidu je něco kolem 3,5 tisíc a taková nějaká neoficiální čísla přímo ústředí muslimských obcí jsou kolem 30 tisíc, ale oni sami říkají, že se vlastně neví, kdo z nich je opravdu věřící a jak žhavý nebo vlažný věřící.

Výrok byl označen jako pravdivý, protože dle statistiky Českého statistického úřadu, která vycházela údajů získaných při sčítání lidu z roku 2011, je v České republice celkem 3358 občanů hlásících se k Islámu, přičemž 1437 z nich se angažuje v ústředí muslimských obcí, což je novinkou oproti roku 2001, a zbývajících 1921 vyznává Islám bez institucionálního ukotvení.

Oproti předchozímu sčítání lidu v roce 2001 došlo k poklesu množství muslimů v České republice o 341 lidí, přičemž ale nelze určit, zda došlo k reálnému úbytku muslimů v ČR, či se pouze méně muslimů k Islámu přihlásí. Stále však v případě České republiky platí, že vyznavači Islámu tvoří pouze méně, než 0,1 % populace, konkrétně je to přibližně 0,03 %.

Politolog a datový analytik Kamil Gregor ve svém textu na serveru Aktuálně.cz (Kolik bude v Česku muslimů za 15 let? Pořád skoro žádní) uvádí dále informaci o 11 235 muslimech v České republice a to s odkazem na studii Ministerstva vnitra z roku 2007 (tj. 0,11 % populace).

Přesto, že údaje ze sčítání lidu jsem nejvíce relevantním zdrojem informací, tak nelze s naprostou přesností určit přesný počet muslimů (ti se ve sčítání ke své víře hlásit nemusejí), vždy se jedná pouze o přibližnou hodnotu.

Z tohoto důvodu se i velmi výrazně liší neoficiální počty muslimů v ČR a nebudou tak součástí hodnocení. Stelně tak nelze přesně definovat, kdo je "žhavý", či "vlažný" věřící, což může být dalším zkreslujícím prvkem.

Výrok Martina Konvičky je tedy hodnocen jako pravdivý, neboť skutečně není znám přesný počet muslimů v České republice a ani fakt, zda jsou tito ve vztahu ke své víře zanícení či spíše vlažní.

Martin Konvička

Martin Konvička

Barbora KROUŽKOVÁ: Dobře. Tak co je to stupňování požadavků (ze strany muslimů – pozn. Demagog.cz)?

Martin KONVIČKA: No, tak, že jo, v západoevropských zemích už dneska vidíme takové ty věci, jaksi školy, kde je převaha nebo značný počet muslimských žáků, tak třeba začnou rušit nebo začnou vyvařovat halal pro všechny žáky, to znamená muslimskou rituální stravu, začnou odstraňovat vepřové. Známe takové ty případy z Británie, kdy řidič autobusu odmítne svézt slepou ženu, protože má vodícího psa a protože jeho víru ten pes uráží.

Je pravdou, že například v části Londýna Harrow mělo dojít k zavedení výhradně tzv. halal stravy v 52 základní školách. Tento přístup by měl být čistě na rozhodnutí dané školy.

Podle informací městské rady, které přinesl místní deník, je " využití halal masa běžnou praxí napříč Londýnem v mnoha školách, veřejných organizacích a přirozeně restauracích ". Halal maso mělo být podle článku také součástí cateringové distribuce do 9 středních škol (situace z roku 2010) v diskutované čtvrti Harrow.

Tato praxe se údajně nesetkala s žádnými negativními reakcemi od žáků ani rodičů. Toto se ovšem nepotvrdilo, na podzim daného roku došlo k hrozbám hladovkou, někteří rodiče také plánovali své děti kvůli této změně přesunout do jiných škol. Protiislámská iniciativa The English Defence League dokonce pořádala proti halal obědům demonstrace.

Požadavek takové praxe se objevil i ve městě New York, funguje rovněž např. ve Francii (stejně jako košer forma stravování).

Je také pravdou, že se objevily zprávy o tom, že někteří muslimští řidiči autobusů odmítali svezení nevidomým za přítomnosti slepeckého vodícího psa, informoval o tom britský bulvární deník Daily Mail. Deník Telegraph informoval o případu nevidomého muže, který nebyl kvůli svému psovi připuštěn do taxíku. Taxikáři poté za tuto praxi byli odsouzeni k pokutě.

Tuto praxi ovšem již v minulosti zakázalaIslámská rada Šaríi, jež se věnuje výkladu sunnitské větvě islámského práva.

Nepodařilo se nám dohledat analýzu, která by toto téma popisovala v širším kontextu, je ale skutečností, že některé izolované příklady skutečně existují a Konvičkův výrok tak hodnotíme jako pravdivý.

Martin Konvička

Martin Konvička

...v zemích, jako je Švédsko se, je zakázáno vést či zveřejňovat statistiky s ohledem na náboženství...

Ve Švédsku je zakázáno zpracovávat osobní data týkající se náboženství, výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

V roce 1998 byl ve Švédsku vydán zákon Personal Data Act (.pdf, anglicky). Týká se zpracovávání a nakládání s osobními informacemi a navazuje na směrnici Evrospkého společenství o ochraně osobních údajů z roku 1995.

V zákoně je stanoveno, že je zakázáno zpracovávat osobní data týkající se náboženství (.pdf, anglicky, s. 5).

Proto nemohou být ani statistická data rozdělena s ohledem na náboženské vyznání.

Martin Konvička

Martin Konvička

Mnohem více obětí měl útok třeba na madridské metro (než teroristický útok Breivika – pozn. Demagog.cz), který nespáchali křesťané, byl spáchán islámskými teroristy.

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Breivik při svém útoku zabil 77 osob, zatímco při teroristickém útoku v Madridu z 11. března 2004 při výbuchu 10 časovaných bomb v různých vlakových soupravách bylo zabito 191 osob a zraněno 18001856 osob. D alší zdroj uvádí počet zraněných kolem 2000 osob. Na základě důkazů byly z teroristického útoku obviněny radikální Islamisté z Maroka a ze Španělska, španělská buňka Al-Káidy, kteří byli také ve Španělsku souzeni a odsouzeni k přísným trestům.

Samotná Al-Káida se k útoku přihlásila a byla to pro ni odveta za účast španělských vojenských sil na misi v Íráku. Z útoku bylo obviněno 28 osob, z nichž tři byly odsouzeny k nejvyššímu možnému španělskému trestu, tedy 40 letům odnětí svobody. Mezi odsouzenými bylo 19 Maročanů a 8 Španělů. Ve zdrojích není upřesněno, ke které skupině se odsozené osoby hlásí, mohlo se jednat o odnož Al-Káidy, nebo osoby, které se s ideologií Al-Káidy ztotožňují.

Z útoků někteří obviňují skupinu ETA, která by tímto útokem dva dny před parlamentními volbami mohla ovlivnit jejich výsledky. V článku BBC k desátému výročí je například citován španělský policejní vyšetřovatel, který věří, že za útok je odpovědná právě ETA.

Španělská vláda byla po útoku přesvědčena, že za ním stojí ETA, po pár hodinách však důkazy začaly ukazovat na Al-Káidu.

Počet obětí útoku v Madridu byl vyšší než počet obětí Breivikova útoku. Útok v Madridu byl také pravděpodobně spáchán islámskými teroristy. Přesto podle některých Španělů, kteří chtějí bránit neschopnost Španělska zabránit bombovým útokům, se jeví ETA jako hlavní pachatel teroristického útoku.

Martin Konvička

Martin Konvička

No, a teďko islámská sňatková pravidla říkají mimo jiné, že muslim se smí oženit s nemuslimkou, křesťankou, Židovkou a tak dál, kdežto muslimka se nesmí vdát za nemuslima, to znamená, jo, je tam taková jednostranná bariéra

Výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť (.pdf, str. 113–114) se podle klasické interpretace Šaríi může Muslim oženit i s Křesťankou, Židovkou a Zoroastristkou*, zatímco Muslimka může vstoupit do sňatku pouze s Muslimem.

*) Zoroastrismus je předislámské náboženství staré Persie